Förbundsarenans höstmöte

17 November 2021 kl. 13.00–14.00

Förbundsarenans styrelse sammankallar medlemmarna till höstmöte onsdagen den 17 november 2021 kl. 13.00 (kaffeservering från kl. 12.30). Mötet hålls i Evy Björkman-rummet i SFV-huset G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors, men det är också möjligt att delta på distans.

På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden (§9) samt eventuella ansökningar om medlemskap.

Möteshandlingarna sänds per e-post till medlemsorganisationerna en dryg vecka före mötet. Medlemsorganisationerna har rätt att till mötet utse två befullmäktigade representanter som har en röst var. Samverkande medlemmar har yttranderätt men inte rösträtt på föreningens möten. Fullmakter skickas in på förhand till mari.pennanen@forbundsarenan.fi eller tas med till mötet.

Deltagare som vill delta på distans måste anmäla sig senast den 11 november via denna länk. Till dem som deltar på distans kommer en länk och noggrannare information per epost innan mötet. Personer som deltar på plats får också gärna anmäla sig.

Valberedningsutskottet uppmuntrar medlemsorganisationerna att föreslå kandidater till styrelsen och önskar nomineringar senast den 1 november via detta formulär. Utskottet gör ett förslag, som skickas till medlemmarna före mötet. Det slutliga valet sker på höstmötet.

Välkomna med på höstmöte!Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18/ vid din dator