Förbundens ensamjobbare: finansiering

29 September 2021 kl. 13.00–14.30

Välkomna med på nätverksträff för ensamjobbare onsdagen den 29 september. Vi dricker kaffe tillsammans framför våra datorer och ventilerar frågor som handlar om att jobba ensam, utan nära kollegor.

Temat denna gång är finansiering. Förbundens finansiering diskuteras och vi står inför flera större förändringar. Hur påverkar dessa oss ensamjobbare och vilka nya möjligheter finns för mindre organisationer och personer som arbetar ensamma inom olika organisationer? Vi diskuterar och delar erfarenheter. Diskussionen leds av Förbundsarenans verksamhetsledare Mari Pennanen, som också inleder med information kring aktuella frågor.

Målgruppen är anställda inom tredje sektorns takorganisationer, som upplever att de jobbar ensamma (till exempel så att man är enda anställda inom organisationen eller den enda på sitt kansli). Vi diskuterar utgående från de förutsättningar vi har för vårt arbete, då vi inte har kollegor eller en chef som är närvarande i arbetsvardagen. Vi diskuterar utmaningarna med att jobba ensam och delar erfarenheter och tips på hur vi kan jobba så att vi mår bra i vårt arbete i förbundsvärlden.

Vi träffas via Zoom och alla anmälda får en länk per e-post inför träffen.

Anmäl dig senast 23 september via denna länk.

Välkommen med!Plats
vid din dator