Diginätverksträff: Digital delaktighet

01 November 2021 kl. 13.00–15.15

Hur når man personer som inte är delaktiga i det digitala och får dem med i verksamheten? Samhället digitaliseras hela tiden i större grad och det ställer stora krav på individen för att följa med utvecklingen. Vad kan vi inom förbunden göra för att hjälpa våra målgrupper att bli mer delaktiga i det digitala?

Pia Wikholm och Ida Berg från Folkhälsan berättar om projektet Resan till Digitalien. Andreas Höglund från Svenska pensionärsförbundet berättar om hur det stöder deras medlemmar i det digitala.

Träffen ordnas som en hybridträff på distans via Zoom och i Evy Björkman -rummet på G18.

Anmäl dig senast den 24 oktober här.

Diginätverksträffarna ordnas år 2021 som en kurs i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator eller på G18
Georgsgatan 18
00100 Helsingfors