Verksamhetsledarträff: Fysiskt, digitalt, hybrid?

25.10.2021 kl. 13.00 – 15.15

Verksamhetsledarträff: Fysiskt, digitalt eller hybrid - och varför? 

Restriktioner avlägsnas, samhället öppnar upp allt mer och fysiska möten är åter igen möjliga, men hur skall man tänka kring distans- och hybridmöten? Både fysiska och distansmöten har sina för- och nackdelar, men när skall man utnyttja sig av de två? Eller borde man ordna hybridmöten?

Träffen ordnas som en hybridträff på distans via Zoom och i Evy Björkman -rummet på G18. 

Anmäl dig senast den 17 oktober här.

Välkommen med och nätverka!

Nätverksträffarna ordnas år 2021 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 eller vid din dator
Georgsgatan 18
00100 Helsingfors