Förbundsfrukost i Åbo: bildning

30 November 2021 kl. 08.30–10.15

Jobbar du inom en av Förbundsarenans medlemsorganisationer och har din arbetsplats i Åboland? Välkommen på en förbundsfrukost med temat bildning.

Temat är bildning. Om bildning bara för något decennium sedan ansågs gammalmodigt och mossigt, så vittnar idag otaliga essäer, debattinlägg och böcker om att bildningsbegreppet återfått sin positiva laddning. Men vad betyder bildning i en tid som vår? Jonas Ahlskog arbetar med Bildningskraft, som är SFV:s satsning för att även på finlandssvenskt håll ge gnista till diskussionen om bildningens roll – en diskussion som redan länge pågått till exempel i Sverige. Han ger under frukosten vägkost för förbundsanställda kring temat.

På frukosten får du också senaste nytt från SFV, då sektoransvariga Anna-Karin Öhman berättar om aktuellt gällande studiecentralsverksamheten. Förbundsarenans verksamhetsledare Mari Pennanen berättar om Förbundsbarometern och annat aktuellt inom Förbundsarenan. Det finns också tid för nätverkande och diskussion.

Vi inleder med frukost. Varmt välkommen med!

Anmäl dig här senast den 23.11 så räcker frukosten till alla.

Träffen ordnas i samarbete med SFV.Plats
SFV i Åbo
Tavastgatan 30 D 33–34
20700 Åbo