Onboarding: Nyanställd i tredje sektorn

14 Februari 2022 kl. 13.00–15.30

Är du nyanställd i ett förbund, en organisation eller en förening och vill få en snabb introduktion i hur det är att arbeta inom tredje sektorn?

Genom att delta i Onboarding-tillfället får du en inblick i tredje sektorns särdrag och kunskap om var du hittar information som du har nytta av i ditt arbete. Du får också tips på hur du kan utveckla ditt eget arbete och vilka möjligheter som finns att nätverka med kolleger från olika organisationer.

På plats under tillfället finns 

  • SFV:s studiecentral och Förbundsarenan som berättar hur de stödjer förbund och föreningar.
  • SFV:s sakkunniga i förbunds- och föreningsfrågor som guidar dig i vad som är bra och viktigt att veta i arbetet inom tredje sektorn.
  • En erfaren förbundsanställd som delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta och bygga upp sin egen arbetsbild. 

Tillfället ordnas som ett hybridevenemang. Du kan vara på plats i SFV-huset G18 i Helsingfors eller delta via Zoom. Vi hoppas att så många som möjligt är på plats eftersom det finns goda möjlighet att träffa andra aktörer inom tredje sektorn.

Förbunds- och föreningslivet fyller en viktig funktion i vårt samhälle. Tillsammans skapar vi en plattform och gemenskap som möjliggör aktivt medborgarskap för alla åldrar och skapar förutsättningar för ett brett lärande.

Anmäl dig här (på SFV:s webbplats)

Välkommen till tredje sektorn!

Onboardingkursen ordnas av Svenska folkskolans vänner och Förbundsarenan.Plats
Rum 101, SFV-Huset G18
Georgsgatan 18
00100 Helsingfors