Förbundens påverkare: att lyfta det svenska

01.03.2022 kl. 10.00 – 12.00

En viktig och samtidigt utmanande uppgift för många finlandssvenska påverkare är att synliggöra det svenska för myndigheter och beslutsfattare. Utgående från några erfarna påverkares inledande kommentarer diskuterar vi och delar erfarenheter. Henrika Nordin, verksamhetsledare på Bildningsalliansen, Jonna Sahala, verksamhetsledare på Finlands svenska scouter och Camilla Wahlsten, verksamhetsledare på Finlands svenska 4H, inleder.

Nätverksträffen ordas som en hybridträff, men vi hoppas pandemiläget möjliggör att så många som möjligt kan delta fysiskt på plats. 

Anmäl dig senast den 22 februari via denna länk.

Välkommen med!

Nätverksträffarna för förbundens påverkare ordnas år 2022 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Evy-Björkman-rummet, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors