Förbundens roll i en digital värld-seminarium

18 Maj 2022 kl. 13.00–15.00

Det är viktigt att förbund och centralorganisationer stöder digitaliseringen på sitt område och bland sina medlemmar och på så sätt även bidrar till digitaliseringen på en nationell nivå.

På seminariet presenteras resultat från projektet Digistöd. Projektet startade i augusti 2021 för att stöda finlandssvenska förbund att utveckla sin digitala verksamhet. Målet var att öka beredskapen hos förbundens medlemmar, målgrupper och kulturkonsumenter att ta till sig digitala produktioner samt att stöda förbunden att utvecklas i den digitala vardagen genom att ge kunskap och verktyg för att kunna skapa digital verksamhet. Projektkoordinator Maj Ilola och verksamhetsledare Mari Pennanen berättar om resultat från projektet.

Digikompassen eller digitala kompassen är Finlands egna färdplan för att nå EU:s gemensamma mål för digitalisering i Europa. Målet med Digikompassen är att skapa nationella mål och mätare för digitalisering i Finland. På seminariet presenteras Digikompassen av Tiina Hanhike, specialsakkunnig vid Arbets- och näringsministeriet. Digikompassen bereds av Digitaliseringsbyrån i samarbete med intressentgrupper. Förbundsarenan har hörts om kompassen och den skickas på remiss till intressegrupperna på våren 2022.

Vi kommer också att diskutera om hur förbunden kan mäta sitt digitala kunnande och utveckla sina digitala kunskaper. Projektkoordinator Maj Ilola inleder till ämnet. 

Seminariet ordnas på SFV-huset G18 i Helsingfors, men du kan också följa med seminariet på distans.

Anmäl dig här senast 13.5.

Program
12.30 Kaffeservering på SFV-huset G18
13.00 Välkomsthälsning och presentation av projektet Digistöds resultat, Maj Ilola, projektkoordinator och Mari Pennanen, verksamhetsledare
13.30 Digikompassen, Tiina Hanhike, specialsakkunnig vid Arbets- och näringsministeriet
14.00 Paus
14.15 Verktyg för att mäta digitalt kunnande och utveckla digitala kunskaper inom förbunden, Maj Ilola, projektkoordinator

Välkommen med för att fundera på förbundens roll i en digital värld!Plats
Evy Björkman-rummet på SFV-huset G18 | Vid din dator
Georgsgatan 18, våning 3
00120 Helsingfors