Förbundens påverkare: nationalspråksstrategin

08 Juni 2022 kl. 13.00–15.00

Nationalspråksstrategin är regeringens språkpolitiska viljeyttring som drar upp riktlinjerna för nationalspråken över flera regeringsperioder. Målet för nationalspråksstrategin är att säkerställa att det även i fortsättningen finns två levande nationalspråk i Finland. Vad betyder detta dokument för de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna? Och hur kan vi som påverkare använda oss av strategin? Folktingssekreterare Christina Gestrin presenterar valda delar ur strategin. Hon berättar också om Folktingets arbete och vi diskuterar förbundens påverkansarbete.

Nätverksträffen ordnas i SFV-huset G18, men du kan också lyssna på distans.

Anmäl dig senast den 1 juni via denna länk

Nätverksträffarna för förbundens påverkare ordnas år 2022 i samarbete med SFV:s studiecentral.

Välkommen med och nätverka!Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 / på Zoom
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors