Onboarding: nyanställd i tredje sektorn

20 September 2022 kl. 13.00–15.30

Är du nyanställd i ett förbund, en organisation eller en förening och vill få en snabb introduktion i hur det är att arbeta inom tredje sektorn?

Genom att delta i Onboarding-tillfället får du en inblick i tredje sektorns särdrag och kunskap om var du hittar information som du har nytta av i ditt arbete. Du får också tips på hur du kan utveckla ditt eget arbete och vilka möjligheter som finns att nätverka med kolleger från olika organisationer.

På plats under tillfället finns SFV:s studiecentral och Förbundsarenan som berättar hur de stödjer förbund och föreningar. SFV:s sakkunniga i förbunds- och föreningsfrågor som guidar dig i vad som är bra och viktigt att veta i arbetet inom tredje sektorn. En erfaren förbundsanställd som delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta och bygga upp sin egen arbetsbild. 

Tillfället ordnas på SFV:s kansli i Vasa.

Anmäl dig här senast den 13 september.

Förbunds- och föreningslivet fyller en viktig funktion i vårt samhälle. Tillsammans skapar vi en plattform och gemenskap som möjliggör aktivt medborgarskap för alla åldrar och skapar förutsättningar för ett brett lärande.

Välkommen till tredje sektorn!

Onboardingkursen ordnas av Svenska folkskolans vänner och Förbundsarenan.


Plats
SFV:s kansli i Vasa
Handelsesplanaden 23 B
65100 Vasa