Mentorix 2022-2023 inledningsträff

31 Augusti 2022 kl. 13.00–15.00

Mentorskapsprogrammet  Mentorix 2022-2023 för förbundsanställda kör igång med en gemensam träff för alla deltagare i programmet. På träffen går vi igenom ramarna för programmet och både adepter och mentorer får stöd och råd. Närmare information till alla som antagits till programmet.

Anmäl dig här senast den 24 augusti.

 

 Läs mer om Mentorix här.Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors