Västra Nylands välfärdsområdes regionalträff

26 September 2022 kl. 09.00–16.00

Välkomna med på Västra Nylands välfärdsområde regionala träff för utvecklingen av en ny nationell stödfunktion för den svenskspråkiga utvecklingsverksamheten, i vilken också forskning, kompetens/utbildning och innovation ingår (FUUI).

Västra Nylands välfärdsområde har enligt nuvarande ordalydelse getts ett nationellt specialuppdrag att stödja utvecklingen av de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna i hela landet (33§ organiseringslagen).

Under träffen informerar vi om hur uppdraget framskrider. Vi vill också gärna höra era önskemål och tankar för att tillsammans kunna stärka den svenskspråkiga FUUI-verksamheten. Vi diskuterar frågor kring behov (funktioner, innehåll och struktur) och den gemensamma nyttan av uppdraget. 

Förmiddagens innehåll riktar sig till dig som jobbar inom organisationer och förbund. Under träffen har vi både gruppdiskussioner och en gemensam avslutande diskussion. Om du inte själv kan delta får du mer än gärna be att en kollega eller någon annan framför dina tankar. Om representanter från din organisation inte kan delta får du gärna samla in deras tankar före träffen. På detta sätt får vi ett så brett underlag och så många synvinklar som möjligt.

Träffen ordnas av Västra Nylands välfärdsområde i samarbete med SOSTE:s svenska verksamhet, Soc&Kom/Helsingfors universitet och Förbundsarenan.

Program

Kl. 9-12 välkomnar vi med organisationer, föreningar, välfärdsområdenas personal och förtroendevalda för diskussioner. 

Kl. 12 Salladslunch

Kl. 13-16 välkomnar vi med utbildningsaktörer och forskningsfältet (utbildningspersonal, företrädare för utbildning, forskare) för diskussioner. 

Anmäl ditt deltagande senast den 19 september per epost Tiina Markkula till tiina.markkula@luvn.fi

 

För mer information ta kontakt med Ulrika Krook, sakkunniga på Västra Nylands välfärdsområde ulrika.krook@luvn.fi.

Välkommen med!Plats
SFV-huset G18, festsalen
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors