Sparringgrupp: företagssponsring

14 Oktober 2022 kl. 10.00–03 November 2022, 11.30

Förbundsarenan ordnar, inom projektet Finansieringskällor för förbunden, en sparringgrupp för Förbundsarenans medlemsförbund kring tema företagssponsring och att sälja in sin verksamhet. Robert Nilsson, projektledare för projektet, leder sparringgruppen som kommer att träffas vid tre tillfällen med start den 14 oktober.

Träffarna kommer att ordnas på distans via Zoom den 14.10, 28.10 och 3.11. Varje träff är kl. 10-11.30.

Vid träffarna kommer deltagarna att få dela med sig av erfarenheter av/kring företagssponsring och att sälja in verksamheten. Deltagarna kommer få möjligheter att ställa frågor kring dessa teman och få verktyg för den här typen av medelsanskaffning.

Efter andra träffen kommer deltagarna att ges ett case som vid tredje och avlutande tillfället kommer att diskuteras av alla deltagare. Med vid den träffen har vi en extern samarbetspartner, Johan Finnberg, marketing manager vid Buster Boats. Johan har en bred vana kring frågor om företagssponsring. Johan kommer att titta genom casen och komma med direkt feedback till deltagarna.

Att delta i sparringgruppen är gratis. Antalet deltagarantal är begränsat. Målgruppen är anställda vid Förbundsarenans medlemsorganisationer som är intresserade av att jobba vidare kring företagssponsorering. 

Anmäl dig senast den 7 oktober via denna länk.

Sparringgruppen ordnas i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator