Ett välmående civilsamhälle

08.09.2022 kl. 00.00 – 28.11.2022 kl. 00.00

Förbundsarenan har beviljats bidrag för Erasmus+ mobilitetsprogram KA1. Det betyder att vi kan bevilja anställda inom förbundsfältet och den fria bildningen bidrag att delta i fortbildningar i fem europeiska länder under våren 2023. Det är frågan om sex kurser som ordnas i Aten, Barcelona, Limasola, Palermo och Prag. Temat för kurserna betonar arbetsvälmående på olika sätt och kursspråket för samtliga kurser är engelska.

Kurser

Läs mer om kursinnehållet via länkarna.
 

Hur delta i kurserna?

För att kunna delta i en kurs och ansöka om ekonomiskt stöd behöver du fylla i en intresseanmälan med en motivering för varför just du ska få delta i kursen och på vilket sätt kursen stöder din kompetensutveckling, men också vilken nytta din organisation har av att du deltar i kursen. Du förbinder dig också till att ställa upp och berätta om dina erfarenheter av kursen på Förbundsarenans nätverksträff och skriva en inlärningsdagbok.

Projektbidraget som kursdeltagaren tilldelas är avsett för att täcka kurs-, rese-, boeonde- och uppehälleskostnader, men eventuella mindre kostnader kan tillkomma.

Urvalsprocessen

Utgående från intresseanmälningarna väljer Förbundsarenan ut 17 personer som har möjlighet att delta i kurserna. I första hand prioriterar vi anställda från Förbundsarenans medlemsorganisationer, men även anställda inom andra medborgarorganisationer och aktörer inom fria bildningen har möjlighet att ansöka om en kursplats. Vi ser ett värde i att flera organisationer deltar i kurserna, därför önskar vi att endast en person per organisation deltar i programmet. Förbundsarenan meddelar inom november vilka personer som antagits till kurserna.

Vid eventuella frågor ta kontakt med koordinator Julia Hemgård.

Ansök om en kursplats här senast den 16 oktober.Plats
Europa