Fundraisingens möjligheter

28 November 2022 kl. 09.00–12.00

Välkommen med på ett evenemang om medelsanskaffningsmöjligheter. Ett inspirationstillfälle för anställda inom förbund- och centralorganisationer som är intresserade av att utreda fundraisingens potential.

Det sker stora förändringar i civilsamhället. Även inom finansieringsområdet har det hänt mycket och mer förändringar är på gång. Många förbund jobbar aktivt med att söka efter kompletterande alternativ till finansiering. Med detta evenemang vill vi ge deltagarna en inblick i vad, till exempel, ett insamlingslov kan komma att betyda. Tillsammans med våra inbjudna talare öppnar vi upp för diskussioner kring vidareutveckling av befintliga finansieringskällor samt utveckling av nya.

Program

9.00 Kaffe och semla

9.15 Inledning – Möjligheter men mycket arbete
Välkomna - Robert Nilsson, projektledare för Förbundsarenans projekt Finansieringskällor för förbunden.
 
9.30 VaLa ry – En resurs för civilsamhället
Pia Tornikoski, generalsekreterare för VaLa ry (Vastuullinen Lahjoittaminen ry/Ansvarsfullt Donerande rf), presenterar VaLa som en resurs för förbund och organisationer, informerar om lagen om penninginsamlingar samt delar med sig av resultat från undersökningar om donatorer i Finland och givandets mekanismer. Pias presentation är på finska.
 

10.30 Paus

10.45 Brakeley Nordic – Utbildningar inom fundraising och exempel på kampanjer
Johan Wennström, managing director vid Brakeley Nordic, informerar om Brakeley Nordics utbildningar inom fundraising samt lyfter upp fundraisingens möjligheter utifrån både större och mindre kampanjer.
 
11.45 Avslutning och diskussion
Seminariet ordnas inom ramen för Förbundsarenans projekt Finansieringskällor för förbunden. Projektet finansieras av Föreningen Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre Smeder.
 

Målgruppen är personer som jobbar med finansiering av verksamhet i Förbundsarenans medlemsorganisationer och andra intresserade aktörer inom tredje sektorn.

Anmäl dig senast den 18 november via denna länk.

 
Arrangörer för evenemanget är SFV och Förbundsarenan.


Plats
Festsalen, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors