Förbundens sakkunniga: att sitta kring rätt bord

31 Oktober 2022 kl. 13.00–15.00

För att driva sitt förbunds intressen krävs långsiktigt arbete av förbundens sakkunniga. Men hur kan du som sakkunnig jobba för att nå strategiska platser för påverkan? Välkommen med på en nätverksträff för att diskutera och dela erfarenheter.

På nätverksträffen funderar vi på hur sakkunniga inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer kan använda sin sakkunskap för att nå fram till de positioner där sakkunskapen effektivt kan användas. Det kan handla om att sitta vid de bord där förhandlingar förs, att finnas med i de sammanhang där senaste nytt diskuteras eller att hitta de plattformar där andra sakkunniga möts.

Mia Wikström, kommunikationschef på Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, inleder med att lyfta fram hur SLC arbetar långsiktigt för att påverka och åstadkomma förändring. Arbetet utgår från sakkunniga som på olika sätt arbetar för att både ta fram och stöda den gemensamma linjen.

Vi diskuterar vidare kring arbetet som sakkunniga med olika teman och fokus och funderar på vad vi kan lära oss av varandra gällande arbetsmetoder och hur man kan tänka kring sin egen roll som sakkunnig i en större helhet.

Anmäl dig senast den 24 oktober via denna länk.

Nätverksträffarna för förbundens sakkunniga ordnas år 2022 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors