Nytta, nöje och nåd genom nätverk

04.01.2024 kl. 11:31
BLOGG. Sedan Förbundsarenan började erbjuda många möjligheter till nätverkande har flera saker hänt i Svenskfinland. Fler som jobbar i förbund och centralorganisationer har ett bredare nätverk och effekterna är stora och många.
Text: Mari Pennanen
Foto: Joanna Lindén-Montes
 

Redan många år före Förbundsarenan tog över och började driva det nätverk som idag heter Kommunikatörsnätverket hade ett gäng informatörer, marknadsförare och kommunikationsproffs från olika organisationer träffats. De insåg att de jobbar ensamma i sin organisation, men har nytta av att träffa andra som jobbar med liknande saker i andra organisationer.

Mycket vatten har sedan dess runnit under broarna, och då vi nu går in i år 2024 kommer Förbundsarenan att försöka nå ännu fler i målgruppen, som är anställda samt ordförande i våra medlemsorganisationer, för att alla som vill ska få möjlighet att använda sig av de nätverk vi driver. Läs mer om våra nätverk här.

Nätverksverksamheten 2023

Målet med Förbundsarenans nätverksverksamhet är stärkt samverkan mellan förbunden samt ökad kompetens hos förbundens medarbetare och förtroendevalda.

År 2023 ordnade Förbundsarenan 32 nätverksträffar. Personer från 54 av våra 68 medlemsorganisationer deltog verksamheten, vilket är 79 procent. Totalt var det 418 deltagare på nätverksträffarna, och av dessa var 202 unika deltagare. Så 202 personer från 54 finlandssvenska förbund har under året höjt sin kompetens och nätverkat med personer från andra förbund.

Förutom personer från våra medlemsorganisationer har personer från ytterligare 34 andra organisationer deltagit. Det är bland annat tidskrifter, då vi också driver ett nätverk för tidskriftsredaktörer, och andra organisationer som av olika orsaker inte är medlemmar i Förbundsarenan.

Som jämförelse kan jag nämna att året innan, år 2022 så deltog 84 procent av medlemsförbunden i någon av de 30 nätverksträffar som ordnades, och då hade vi totalt 380 deltagare, varav 208 unika. Siffrorna är alltså i samma storleksklass och nätverksverksamheten har fortfarande sin plats.

Nyttan

Rubriken då? Vi vet att Förbundsarenans nätverk är nyttiga. Det bevisas till exempel genom utredningen som praktikant Sofia Blomqvist gjorde i höstas. Hon gjorde en noggrann uppföljning av dem som deltagit i nätverken för att kolla hur många som återkommer. Hypotesen, som visade sig hålla bra, var att om man en gång deltar så deltar man på nytt.

Siffrorna visade det vi redan visste: de allra, allra flesta som deltar återkommer. Det finns förstås personer som deltagit en gång och inte deltagit på nytt. Då vi tittade närmare på denna lista, och också frågade personer det gällde, så såg vi två orsaker: antingen har personen just börjat jobba eller just för första gången nåtts av information om att nätverken finns och ännu inte hunnit delta flera gånger, eller så har de bytt jobb. Endast ett fåtal undantag finns.

Vi vet att arbetstakten i våra medlemsförbund inte tillåter någon att göra saker som inte för arbetet framåt, och ändå återkommer personer till nätverken. Alltså anser de att de har nytta av dem. Nyttan kan vara olika för olika personer. Det som når oss på Förbundsarenan är nya samarbeten, delade erfarenheter, som leder till förändringar i arbetssätt, rutiner och effektivitet och också informationsspridning. Vi hör om kontakter som används flitigt och just då det behövs. Vi hör och ser förbundsanställda som är glada, ivriga och inspirerade efter nätverksträffar.

Nöjet och nåden

Att jobba i ett finlandssvenskt förbund är inte en dans på rosor varje dag, trots att det oftast är både roligt och givande. En paus i arbetet för att träffa kollegor i andra förbund ska inte underskattas. Speciellt få nöjet förenas med nyttan. Nätverken erbjuder förbundens medarbetare och ordföranden möjlighet att genom erfarenhetsutbyte lära sig med och av varandra och dela information.

Det här låter bra, men här saknas en bit, nämligen att känna att man hör till ett större sammanhang. Det kan ta sig i uttryck att man vet vem man ringer eller mejlar när något strular, att man har kollegor i andra förbund att vända sig till i alla slags situationer eller att man kan uppleva yrkesstolthet då man kan spegla sina erfarenheter mot kollegornas.

Men det betyder också att man har ett nätverk av kollegor som förstår vad det innebär då man som verksamhetsledare måste fatta tråkiga beslut, då man som kommunikatör kan fira resultatet av en kampanj som gått över förväntan, då man som förbundsekonom fått klartecken från revisorn, då man som tidskriftsredaktör efter tusen missöden håller det tryckta numret i sin hand.... Någon som förstår precis vad som ligger bakom, och verkligen förstår och kan säga rätt sak. Också när allt inte går som på Strömsö.

Det finns något mycket vackert i den vänlighet, generositet, godhet, välvilja och givmildhet som vi ser på nätverksträffarna. Den som frågar och ber om hjälp brukar få det, och ofta lite mer. Vi jobbar med liknande saker och för ideella syften, och vi har alla mycket att vinna på att stöda, puffa, stötta och hjälpa varandra.

Välkommen med för att nätverka också år 2024!

90239_t.jpg

Promenadinsikter

BLOGG. En promenad under en arbetsresa har gett Johnni Larjanko nya insikter. Han bloggar om gamla och nya hjulspår, och hur allt hänger ihop med fri bildning, som han jobbar med på Bildningsalliansen.
30.05.2024 kl. 17:00
90225_t.jpg

Fokus på kärlek inom fundraising

BLOGG. Att lägga fokus på kärlek för att få fler donationer? Projektledare Robert Nilsson bloggar om tankar efter seminarium där de senaste trenderna och forskningen kring fundraising presenterades.
30.05.2024 kl. 09:04
90026_t.jpg

Framtidsgåvan - sen då?

BLOGG. Jag brukar ofta tala om att fundraising är kommunikation och kommunikation är fundraising. Under kampanjen Framtidsgåvan har jag ständigt återkommit till detta mantra. Men vad betyder det egentligen?
21.05.2024 kl. 12:07