Djupdykning som ny ekonomichef

02.04.2024 kl. 07:55
BLOGG. Att vara ansvarig för ekonomin i en växande förening är både spännande och utmanande. Anna Voutilainen skriver i bloggen om hur hon tar AI till hjälp i arbetet.

Text: Anna Voutilainen

Att börja arbeta i en ny organisation är som att öppna en dörr och stiga in i en fräsch värld av möjligheter och utmaningar. Jag öppnade den dörren på Språkambassadörerna i mitten på januari när jag började i min nya roll som föreningens ekonomichef.

Språkambassadörerna jobbar för att väcka studerandes inre motivation att lära sig det andra inhemska språket – antigen svenska i finskspråkiga skolor eller finska i de svenskspråkiga. Det är givande att jobba i en organisation vars syfte är i linje med ens egna värderingar och intressen.


En stödjande gemenskap

Mitt första intryck av Språkambassadörerna var en känsla av varmt välkomnande. Kollegorna var inte bara vänliga utan genuint intresserade av att hjälpa mig att komma in i organisationen.

Efter att nu ha jobbat några månader i tredje sektorn märker jag att gemenskapen inte bara handlar om vår organisation utan också andra föreningar och aktörer. Det har varit viktigt för mig att få träffa andra som börjat inom tredje sektorn till exempel genom Förbundsarenans nätverksträffar och Onboarding-tillfället och få dela med mig mina tankar och frågor där med andra som befinner sig i samma situation som jag.

Efter att jag fått diskutera med andra anställda inom tredje sektorn känner jag mig inspirerad av den allmänna passion och engagemang som är drivkrafterna som får oss att gå framåt.

Direkt dyk till den djupa ändan

Att vara ansvarig för ekonomin i en växande förening som Språkambassadörerna har varit både spännande och utmanande. Spännande för att det finns så mycket frihet att välja och skapa arbetssätt, men också utmanande för att det inte ännu finns vissa strukturer och tillvägagångssätt som skulle stöda arbetet. Därför finns det mycket nytt att skapa, så som till exempel budgetuppföljnings- och löneadministrations-Excel-helheter.

Det är otroligt behändigt att beskriva mitt problem till ChatGPT som sedan slår ihop ett par funktioner som gör exakt det jag önskar.

Någonting som jag har som ett mål att lära mig i min nya roll är att utnyttja de breda möjligheter som Excel erbjuder för automatisering av datainsamling och -analys. Detta tänker jag börja genom att delta i en utbildning om Excel och AI medan ChatGPT förblir mitt dagliga verktyg för att lösa Excel-utmaningar och att lära mig om nya funktioner.

Det är otroligt behändigt att beskriva mitt problem till ChatGPT som sedan slår ihop ett par funktioner som gör exakt det jag önskar – till exempel att skilja för- och efternamnet från en cell till två olika celler bara som ett exempel.

Att börja jobba som ekonomiansvarig för Språkambassadörerna har hittills varit en spännande och fartfylld resa. Jag ser fram emot att fortsätta utforska nya möjligheter, lära mig nytt om tredje sektorn och bidra till Språkambassadörernas fortsatta framgång.


Anna Voutilainen är ekonomichef på Språkambassadörerna. Hon utbyter gärna erfarenheter om ekonomiförvaltning och särskilt tekniska lösningar med andra organisationer.

89329_t.jpg

Arbetsvälmående – nyckeln till en engagerad personal

ARTIKEL Hur mår du på jobbet? Hur mår övriga medarbetar? Och vad är det som påverkar hur ni mår? Här kan du läsa om hur några ledare ser på arbetsvälmående och sin roll i att skapa en fungerande arbetsgemenskap.
11.03.2024 kl. 14:10
88872_t.jpg

Liten ökning i antalet anställda i förbunden

Antalet anställda i Förbundsarenans medlemsförbund har ökat med nästan sex helårsverken. Det visar statistiken som Förbundsarenan samlat in.
02.02.2024 kl. 13:39