Förbundsarenan startar nytt projekt med fokus på de finlandssvenska tidskrifterna

27.03.2023 kl. 13:23
NYHET. Det finns närmare 90 finlandssvenska tidskrifter. Förbundsarenan kartlade ifjol tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Nu startar vi ett projekt som utgår från de åtgärdsförslag som presenterades i Tidskriftsbarometern 2022.

Det finns närmare 90 finlandssvenska tidskrifter. Förbundsarenan kartlade ifjol tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Nu startar vi ett projekt som utgår från de åtgärdsförslag som presenterades i Tidskriftsbarometern 2022.

Förbundsarenan har sedan år 2020 drivit verksamheten inom tidskrift.fi och erbjuder tidskrifterna möjlighet till nätverkande, erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning. Med gemensamma satsning på synlighet för tidskrifterna har vi också lyft fram tidskrifterna och gett dem synlighet, bland annat genom en gemensam monter på Helsingfors bokmässa och genom olika kampanjer.

Ifjol genomförde vi en bred och omfattande kartläggning av tidskrifterna och resultaten presenterades i Tidskriftsbarometern 2022.

- Kartläggningen visade vilka olika former av stöd tidskrifterna behöver och vill ha och vi är väldigt glada över att vi nu med stöd av Föreningen Konstsamfundet och Svenska kulturfonden kan starta ett projekt som fokuserar på de åtgärdsförslag som kom fram. Med detta treåriga projekt har vi som avsikt att jobba för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar för tidskriftsfältet på svenska i Finland, säger Mari Pennanen, verksamhetsledare på Förbundsarenan.

Förbundsarenan kommer att anställa ett Tidskriftsombud, som under tre år kommer att jobba för att tillsammans med tidskrifterna hitta hållbara lösningar för tidskriftsfältet och identifiera samarbetsmöjligheter där det är befogat. Ombudet arbetar kring långsiktigt påverkansarbete och med att synliggöra tidskrifternas behov och utmaningar för beslutsfattare.

- En viktig del av ombudets arbetsuppgifter är att kartlägga tidskriftsläsarnas läsvanor, preferenser och behov. Läsarundersökningen är avgörande för att tidskrifterna i framtiden ska kunna jobba ändamålsenligt med sin målgrupp och ha belägg för hur de fortsätter eller omvandlar sin verksamhet, säger Mari Pennanen.

 Vi rekryterar nu ett tidskriftsombud