Bidra till Nordiska ministerrådets visionsarbete

04.05.2023 kl. 13:21
Finlandssvenska förbund och centralorganisationer bjuds in att delta i en diskussion kring det nordiska samarbetet. Vilka aspekter är viktiga för din organisation och dig? Delta på en digital plattform.

Nu finns det möjlighet för civilsamhällesorganisationer att diskutera och besvara frågeställningar om områden kopplade till Nordiska ministerrådets vision för det nordiska samarbetet – Vår Vision 2030. Via webbverktyget Nordperspektiv kan vem som helst gå in och kommentera, föreslå och kommentera.

Webbverktyget är uppbyggt för att vara lätt att använda. Inom de olika områdena målas ett scenario upp där de som deltar får besvara frågeställningar utifrån ett uppdrag. Utöver dessa framtidsscenarion finns det en öppen fråga om "Trygghet i Norden – nu och i framtiden". Det finns även möjlighet att skriva in fler av era prioriteringar och önskemål för framtidens norden i en friare form.

Nordic Civ är ett nordiskt civilsamhällesnätverk som Förbundsarenan är medlem i och därmed får också alla våra medlemsförbund delta och bidra i diskussionen. Materialet som samlas in kommer sedan att bearbetas och ligga som grund för fortsatt arbete kring hur Vision 2030 ska förverkligas.

- Det är en fin möjlighet att lyfta frågor och teman som är viktiga med tanke på hur Norden utvecklas. Förbunden kan jobba med Nordperspektiv individuellt eller diskutera inom styrelsen eller på ett personalmöte, eller skicka ut länken till medlemmarna, säger Mari Pennanen, verksamhetsledare på Förbundsarenan.

Plattformen är öppen fram till den 15 maj. Det går bra att skicka in flera bidrag.

 Delta i Nordperspektiv 2023 här.