Vem ska sitta i Förbundsarenans styrelse?

29.08.2023 kl. 16:24
NYHET. På höstmötet är det dags att välja nya styrelsemedlemmar till Förbundsarenan. Vem vill du se i styrelsen nästa år? Nu kan du nominera kandidater.

Vid höstmötet den 21 november väljs Förbundsarenans ordförande för år 2024 och ordinarie ledamöter och ersättare 2024–2025 i stället för dem som är i tur att avgå. Ordförandemandatet är ettårigt och styrelsemedlemmarnas och ersättarnas mandat är tvååriga.

Förbundsarenan är den gemensamma arenan för förbunden att agera tillsammans. Förbundsarenan stärker förutsättningarna för förbunden att utvecklas och verka enligt sina egna syften och svara mot aktuella behov. Förbundsarenans uppgift är att stöda medlemsförbunden i deras strävanden och att fungera som förbundens förbund.

Förbundsarenan har 67 medlemmar. Det är finlandssvenska förbund och centralorganisationer som tillsammans representerar närmare en miljon personer.

Valberedningsutskottet uppmuntrar medlemsorganisationerna att föreslå kandidater till styrelsen och önskar nomineringar senast den 31 oktober via detta formulär. Utskottet gör ett förslag, som skickas till medlemmarna före mötet. Det slutliga valet sker på höstmötet.

 

Styrelsens sammansättning år 2023

 

Mandatperiod 2023 (i tur att avgå, kan inte ställa upp för omval):

Ordförande

Viveca Hagmark (Folkhälsans förbund)

 

I tur att avgå (mandatperiod i parentes)

Styrelsemedlemmar

Sandra Alldén, Sjuksköterskeföreningen i Finland (2022-2023
Andrea Hynynen, Finlands Svenska scouter (2023)
Malin Lindholm, Svensk Ungdom (2022-2023)
Patrick Ragnäs, Svenska pensionärsförbundet (2022-2023, avgått från styrelsen 14.6.2023)

Ersättare

Regina Strandberg, Folkhälsans förbund (2022-2023)

 

Mandatperiod 2023-2024 (inte i tur att avgå)

Styrelsemedlemmar

Petra Nummelin, Psykosociala förbundet 
Otto Simosas, Finlands Svenska Idrott

Ersättare

Patricia Wessman, FDUV
Bettina Lindfors, Svenska lantbrukssällskapens förbund

 

Ta gärna kontakt med någon i valberedningsutskottet om du vill diskutera eller fråga:

Lisbeth Hemgård, lisbeth.hemgard@fduv.fi, 040-526 4369
Kalle Sällström, kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi, 050-356 2475
Jonna Sahala, jonna.sahala@scout.fi, 050-353 5037
 

 

 Länk till nomineringsformuläret.