Rädda bildningen - skriv under adress!

01.09.2023 kl. 13:12
NYHET. Rädda bildningen! Låt studiecentralerna fortsätta utbilda för och tillsammans med civilsamhället. Skriv under studiecentralernas adress.

Organisationer: Skriv under studiecentralernas adress som vill trygga studiecentralernas och föreningarnas bildningsarbete!

Folkbildningen har gjort de nordiska länderna bäst i världen – men nu går utvecklingen i motsatt riktning. Regeringen vill i sitt program stärka demokratin, delaktigheten och förtroendet i samhället, men planerar samtidigt nedskärningar för fritt bildningsarbete med totalt 25 miljoner euro. För studiecentralernas del innebär det en nedskärning på 39 procent, och sammanlagt en halv miljon människor i Finland skulle beröras. Möjligheten för föreningarna att bedriva sin utbildnings- och bildningsverksamhet skulle minska märkbart.

Den utbildning som studiecentralerna driver är unik och svarar mot samhällsrelevanta behov. Tillsammans med  föreningslivet stärker studiecentralerna välmåendet, demokratin och delaktigheten i samhället. Vi gör det genom lärandeaktiviteter – kurser, studiecirklar, föreläsningar och evenemang – som riktar sig till frivilliga och anställda till exempel inom frivilliga brandkåren och scoutrörelsen.

Den breda verksamheten skapar stor nytta på samhälls- och individnivå. Med de planerade nedskärningarna förlorar vi inte bara kunskap och bildning. Vi riskerar också att kraftigt försämra förutsättningarna för föreningslivet och för de ideellt aktiva på svenska i Finland. SFV:s studiecentral och Förbundsarenan med dess medlemmar hoppas att beslutsfattarna inser betydelsen av fortsatta resurser till inkluderande och demokratistärkande bildningsverksamhet. 

Vi uppmanar alla finlandssvenska förbund och föreningar att skriva under adressen, skriven av Opintokeskukset ry - Studiecentralerna rf. Du skriver under med eget namn, men nämn gärna din organisation i meddelanderutan. Sprid också gärna informationen vidare i era kanaler. 

 Skriv under andressen här.

 
Anna-Karin Öhman, rektor för SFV:s studiecentral 
Mari Pennanen, verksamhetsledare Förbundsarenan rf