Linnéa Henriksson vald till ordförande för Förbundsarenan 2024

20.11.2023 kl. 15:01
NYHET. Förbundsarenan sammanför och stöder de finlandssvenska förbunden. Nyvalda ordförande Linnéa Henriksson lyfter fram betydelsen av Förbundsarenan som en viktig del i strukturerna som upprätthåller Svenskfinland.

- Jag är mycket intresserad av Svenskfinlands framtid och Förbundsarenan är en del av den framtiden. Världen blir allt med professionaliserad och det ställs högre krav på förbund och föreningar. Förbundsarenan behövs som stöd för förbunden och är också en central del av strukturerna som upprätthåller det svenska i Finland, säger Linnéa Henriksson. 

Jag är mycket intresserad av Svenskfinlands framtid och Förbundsarenan är en del av den framtiden.

Linnéa Henrikson tar över efter Folkhälsans förbunds förbundsdirektör Viveca Hagmark som varit ordförande åren 2021–2023. Under Viveca Hagmarks ledning har Förbundsarenans verksamhet växt kraftigt och Linnéa Henriksson ser fram emot att leda Förbundsarenan. Som tidigare förbundsaktiv och förtroendevald inom Svenska kulturfonden har hon en hel del tyst kunskap om förbunden och deras omständigheter. 

En aspekt hon funderat kring är digitaliseringen och den brytningstid vi nu står inför då också det digitala samhällets avigsidor diskuteras bredare. 

Jag tror att den digitala pendeln kommer att svänga och att det ansiktslösa får ge vika. Då är det viktigt att civilsamhället är i framkant

- Med större digital mognad kanske vi småningom lär oss vilka digitala lösningar som utgör goda redskap och var det digitala snarare ger oss historielöshet och ansiktslöshet. Jag tror att den digitala pendeln kommer att svänga och att det ansiktslösa får ge vika. Då är det viktigt att civilsamhället är i framkant och också här kan Förbundsarenan stöda förbunden, säger Henriksson. 

Förbundsarenan är en arena för samverkan. Förbundsarenans medlemmar är 68 finlandssvenska förbund och centralorganisationer som tillsammans representerar över en miljon personer. Förbundsarenan stärker förutsättningarna för förbunden att utvecklas och verka enligt sina egna syften och svara mot aktuella behov.  

Övriga i styrelsen år 2024 är Andrea Hynynen (Finlands Svenska Scouter), Malin von Koskull (Folkhälsans förbund), Emelie Möllerström (SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder), Petra Nummelin (Psykosociala förbundet), Otto Simosas (Finlands Svenska Idrott) och Mia Wikström (SLC). Ersättare är Patricia Wessman (FDUV) och Bettina Lindfors (Svenska Lantbrukssällskapens Förbund).  

 

Linnéa Henriksson 

  • Född 1977, gift, tre barn 
  • Bosatt i Ekenäs, uppvuxen i Pargas, sommarstuga i Kronoby och jobbar i Åbo. 
  • PD, universitetslektor vid Åbo Akademi 
  • Forskar i kommuner, särskilt relationen mellan politik och förvaltning, men också i minoritetsförvaltning och bostadspolitik 
  • Kommunalpolitiska uppdrag under 20 år 
  • Medlem i Svenska Kulturfondens olika organ 2008–2019 
  • Kortare och längre erfarenhet av förbunden Svensk Ungdom (förbundssekreterare 1997–2000) och FDUV 
  • Föreningsaktiv sedan 1994, flera olika föreningar