Mia Wikström vald till Förbundsarenans viceordförande

26.01.2024 kl. 14:00
NYHET. Efter en paus på några år gör Mia Wikström comeback i Förbundsarenans styrelse. Hon valdes nu till vice ordförande och vill i styrelsen jobba för de finlandssvenska förbundens gemensamma arena för samverkan.
Bilden: Förbundsarenans styrelse år 2024. Från vänster Bettina Lindfors, Mia Wikström, ordförande Linnéa Henriksson, Patricia Wessman, Emelie Möllerström och Andrea Hynynen. Saknas på bilden: Malin von Koskull, Petra Nummelin och Otto Simosas. Foto: Mari Pennanen

 

Mia Wikström är nygammal styrelsemedlem. Hon har varit styrelsemedlem tidigare, och efter en paus på några år valdes hon in i styrelsen igen.

- Jag är tacksam för förtroendet att få fungera som vice ordförande för Förbundsarenan under det kommande året. Förbundsarenan har utvecklats till en viktig samlande kraft för förbunden i Svenskfinland och den ska vi fortsätta värna om. Vi blir starkare tillsammans, påminner Mia Wikström, som till vardags fungerar som kommunikationschef på Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

Styrelsen tillsatte ett arbetsutskott som består av ordförande Linnéa Henriksson, vice ordförande Mia Wikström och styrelsemedlem Otto Simosas samt verksamhetsledare Mari Pennanen.

På mötet valde styrelsen också Nadina Vihinen till verksamhetskoordinator bland 37 sökande.

Förbundsarenans styrelse höll konstituerande möte den 23 januari. Många i styrelsen är nya och i samband med mötet bekantade sig styrelsen med gällande styrdokument och aktuell verksamhet. Styrelsen sammanträder nästa gång i mars.