Brett samarbete efter nedskärningshot

04.06.2024 kl. 16:49
NYHET. Förra veckan samlades finlandssvenska organisationer till ett stormöte och nu har det gemensamma uppropet överlämnats till svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Otto Andersson. Frågan har engagerat många.
Text: Mari Pennanen
Foto: Kim Malmberg, Annika Kuoppamäki

 

De planerade nedskärningarna i statsbidragen för civilsamhällets organisationer har fått många att reagera. Många organisationer har lyft frågan och bedriver aktivt påverkansarbete, men nu har också gemensamma initiativ tagit fart.

Den 29 maj samlades ungefär 70 personer till ett Stormöte i Helsingfors. Stormötet hade sammankallats av Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Finlands Svenska Sång- och musikförbund, Föreningen Luckan och Förbundsarenan, som konstaterat att de planerade nedskärningarna är så omfattande att vi tillsammans dels behöver sprida informationen brett inom det egna fältet, men också jobba brett kring påverkansarbete.

Inbjudna talare på stormötet var Taina Susiluoto, VD på Olympiska kommittén och ordförande för delegationen för medborgarsamhällspolitik samt minister Pär Stenbäck.

Taina Susiluoto lyfte fram att verksamhetsförutsättningarna för civilsamhället just nu påverkas starkt av kombinationen av nedskärningar i statsbidrag och en ökad byråkrati. Minister Pär Stenbäck lyfte i sin tur fram bland annat att ett livskraftigt civilsamhälle är ett krav för att demokratin ska fungera.

I diskussionen lyftes bland annat fram att alla på stormötet är av samma åsikt om civilsamhällets betydelse, men vi måste jobba tillsammans för att nå fler och öka förståelsen kring civilsamhällets betydelse.

Nedskärningarna i statsbidragen till civilsamhället i kombination med en ständigt ökande administrativ börda är ett hot mot hela samhället i Finland. Undersökningar har visat att resurser som satsas i tredje sektorns organisationer betalar sig tillbaka mångfaldigt i form av positiva effekter för samhället. Finlands civilsamhälle är en väsentlig förutsättning för att vår demokrati skall fungera och bidrar till samhällets inre säkerhet.

För många är betydelsen av det breda föreningslivet och organisationernas arbete självklart, men nu mer än någonsin behöver betydelsen lyftas fram.

Ett gemensamt upprop har samlat 38 organisationer som skrivit under. Läs uppropet här.

Uppropet överlämnat

Det gemensamma uppropet har överlämnats till svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Otto Andersson.

I diskussionen vid överlämnandet lyfte Otto Andersson fram bland annat att han ser vikten av att tredje sektorn gör saker kostnadseffektivt, och också hur välmående skapas.

- Om många organisationer har ett gemensamt ställningstagande, så nog har det betydelse, sade Otto.

Vi tackar för möjlighet att diskutera civilsamhällets betydelse och verksamhetsförutsättningarna. Samarbetet fortsätter.

På bilden Henrik Lillhannus från Finlands Svenska sång- och musikförbund, Sebastian Gripenberg från Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Otto Andersson och Mari Pennanen från Förbundsarenan.