Testamentsdonationer – alltid välkomna, alltid utmanande?

15.02.2023 kl. 11:20
ARTIKEL. Testamentsdonationer utgör en viktig del av finansieringen för många organisationer i tredje sektorn. Samtidigt upplever många organisationer det som utmanande att informera om att de tar emot donationer via testamenten. Så hur gör man?
Text: Robert Nilsson
På bilden: Matthias Jakobsson och Camilla Sederholm
 

Testamentsdonationer är en viktig del av finansieringen för tredje sektorns aktörer. På årsnivå uppskattas det att ungefär fem procent av allt insamlat kapital till tredje sektorn i Finland utgörs av just testamentsdonationer. I andra delar av världen utgör denna typ av givande så mycket som 20–30 procent av allt insamlat kapital.

– Den här typen av givande ökar. Eftersom fler och fler är intresserade av att ge till organisationer, också via testamenten, är det  viktigt att fundera på hur vi kan utnyttja detta till vår fördel, säger Robert Nilsson på Förbundsarenan.

Det som har hänt under de senaste åren är att den finländska testamentskulturen håller på att ändras. En grundläggande ändring är att antalet upprättade testamenten i Finland ökat. Detta är en sak som VaLa arbetar aktivt för att understöda och utveckla genom sin kampanj för det goda testamentet.

– Genom att organisationer tar en aktivare roll då det gäller givande via testamenten så bidrar vi också till att den finska testamentskulturen ändras. Att organisationer talar öppet om testamentsdonationer är ett utmärkt sätt att ge denna form av givande mer synlighet, säger Robert Nilsson.

I Finland får en registrerad organisation be allmänheten om donationer via testamenten. Det krävs inget insamlingslov för detta. Det är också just detta som många organisationer vittnat om som det svåra. Hur kan man ”göra reklam för” eller berätta om testamentsdonationer på ett bra, smakfullt och tillräckligt lockande sätt?

Fem tips kring testamentsdonationer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är ett exempel på en organisation som genom åren fått en del testamentsdonationer.

– Jag har sett många olika exempel på hur organisationer valt att berätta om att de gärna tar emot testamentsdonationer, säger Matthias Jakobsson, verksamhetsledare vid FSS.

Matthias lyfter fram fem viktiga saker för en organisation att tänka på då det handlar om testamentsdonationer.

  • Det viktigaste är att lyfta fram hur mycket gott en testamentsdonation kan möjliggöra.
  • Använd berättelser, till exempel genom att citera någon som beslutat sig för att göra en testamentsdonation till er organisation.
  • Det är bra att påpeka att det finns möjlighet att testamentera en valfri, mindre eller större, summa till aktuell organisation.
  • Om organisationen har möjlighet att erbjuda hjälp med att upprätta ett testamente så informera om det. Konkreta  råd och tips på webbsidan är också bra.
  • Det är alltid centralt att vara finkänslig i sin kommunikation och lyfta fram de behov som organisationens målgrupp har.

Camilla Sederholm, verksamhetsledare på Natur och Miljö, har en unik erfarenhet, nämligen att det plötsligt donerades en summa pengar till verksamheten.

– Jag hade i princip just hunnit tillträda som verksamhetsledare då det kom information till oss om en testamentsdonation. Den omedelbara reaktionen var glädje, tacksamhet och en ödmjukhet, med tanke på hur jobbigt det är att få ekonomin att gå runt, säger Camilla.

När organisationen fått veta att det var en testamentsdonation på kommande så vidtog ett arbete som krävde både tid och resurser.

Den omedelbara reaktionen var glädje, tacksamhet och en ödmjukhet, med tanke på hur jobbigt det är att få ekonomin att gå runt. 

Natur och Miljö stod vid tiden för arvet inför ett antal nysatsningar som skulle komma att kosta pengar. En av de första frågorna som  behövde redas ut var om det fanns villkor i testamentet som på något vis begränsade hur arvet skulle kunna användas av Natur och Miljö.

– Det stod klart ganska snabbt att det inte fanns särskilda begränsningar i användningen vilket givetvis var en fördel för oss, berättar Camilla.

Enligt henne har processen kring mottagandet av den här typen av donation varit lärorik. En sak som Natur och Miljö relativt omgående gjorde var att de kontaktade sina större finansiärer för att informera dem om situationen.

– En viktig sak vi lärde oss var att mottagandet av testamentet inte direkt påverkade möjligheterna till annan finansiering negativt, snarare tvärtom. Tack vare testamentet står organisationen nu på en stabilare grund vilket i allmänhet är en positiv sak ur en finansiärs synvinkel, säger Camilla. 

En testamentsgåva, som i Natur och Miljös fall, sätter ofta många processer i rörelse. Processerna kan ta tid och det är viktigt att en organisation som mottar en testamentdonation också sätter ned tid.

– Hur själva kapitalet skulle förvaltas var en stor fråga som vi fick sätta tid på. Med den frågan kom vi också att tillsammans med styrelsen fundera på våra egna etiska riktlinjer, våra ändamål och behov. Tillsammans med utomstående expertis fick vi sedan en så bra dialog och input att vi kom fram till en för oss bra lösningsmodell, säger Camilla.

Läs mer om givande via testamenten

 Lagen om penninginsamlingar om testamentdonationer.

 VaLa:s kampanj för goda testamentet.

 Legacy foresight forskning och rapporter om givande via testamenten (legacy giving).