Julia brinner för brandet 

08.01.2024 kl. 10:53
ARTIKEL. Efter fyra år på Förbundsarenan drar verksamhetsutvecklare Julia Hemgård vidare till nästa utmaning, nämligen att bli projektledare på Niva Education. Julia lämnar Förbundsarenan i början av januari och inleder då sitt nya jobb.
Text: Kim Malmberg 
Foto: Joanna Lindén-Montes
 

När en marknadsförare ställer upp till intervju så kan man vara säker på att hen har koll på omgivningen. Julia Hemgård sätter sig i fåtöljen framför Förbundsarenans rollup. Inte bara stolen utan även hennes klädsel matchar Förbundsarenans bleka färgvärld med omistlig precision. 

Vilka är dina bästa minnen från din tid på Förbundsarenan? 

– Det första är Erasmus+-projektet som jag ansvarade för år 2022-2023. Det gav 18 personer en möjlighet att resa och lära sig nya saker. En annan stor grej var organisationskonferensen 2020 som vi tvingades genomföra på distans på grund av coronapademin. Det var en stor omställning som ställde helt nya krav på hur vi jobbade. Det lyckades dessutom jättebra. Vi försökte skapa litet min morgon-känsla över det. Vi skickade hem goodie bags till deltagarna och försökte höja stämningen under konferensen.   

Jag har jobbat mycket med brandet Förbundsarenan, som har blivit litet av min baby.

Hur tycker du att Förbundsarenan utvecklats under din tid? 

– Väldigt mycket. Då det år 2020 blev aktuellt att byta namn på organisationen skötte jag om logotävlingen och hade sedan hand om att lansera det nya namnet och brandet. Jag har jobbat mycket med brandet Förbundsarenan, som har blivit litet av min baby. Det har varit väldigt roligt att jobba med. Vi har gått från att vara en liten organisation med en anställd till att bli en klart större och mera känd aktör i Svenskfinland som sysselsätter fyra personer.  

Vad tycker du Förbundsarenan kunde göra för att bli en mera synlig aktör? Eller tycker du att Förbundsarenan borde vara mera synlig? 

– Förbundsarenan kommer att få mera plats och synlighet under de närmaste åren. Det är viktigt att folk ser vikten av ett livskraftigt civilsamhälle så även om det kanske inte är så viktigt att Förbundsarenan är känt så borde civilsamhället lyftas och här kan Förbundsarenan definitivt göra mera. Det är de värderingar vi står för och dem vi representerar som är de viktiga. Vi ska våga lyfta frågor. 

Var ser du Förbundsarenan om fem år? 

– Förbundsarenan kommer att jobba mera med påverkansarbete än i dag, för att det behövs och för att det politiska läget är som det är. Vi kan vara civilsamhällets röst och vår insats behövs. 68 organisationer kan föra sin talan bättre om de gör det tillsammans via Förbundsarenan. Vi måste inte vara ansiktet utåt men vi måste se till att lyfta förbundens röst. 

I vilken riktning kommer civilsamhället att utvecklas? 

– Traditionella föreningar kommer vi att ha färre av. Engagemanget blir mer och mer baserat på intresse för enstaka frågor, punktinsatser, aktivism framom föreningsliv. Jag tycker att man redan ser den förändringen ta form. Allt fler förbund funderar aktivt på sin verksamhet och hur de bör lägga om den. Generation Z värdesätter meningsfullt arbete framom karriär och lön. Detta kan ju vara något som gynnar ideella organisationer, säger Julia.  

Hon anser också att föreningarna och förbunden behöver tänka på att inte göra det för svårt att vara med i verksamheten, utan snarare lyfta frågor och verksamheten framom själva föreningen.  

– Det måste finnas öppenhet för nya tankesätt och ett nytt sätt att engagera sig. För min generation är föreningsliv inte en självklarhet och redan det är en stor förändring. 

– Förbundsarenans roll är att stöda och backa upp, ge tips och idéer, engagera via nätverk, workshops och seminarier. Besluten måste ändå fattas i förbunden.  

En osynlig roll som är väldigt värdefull är att Förbundsarenan svarar på massor av olika frågor eller kan hänvisa till personer som vet. Vår roll som expertorganisation är jätteviktig betonar Julia. 

Även om vi är få anställda på Förbundsarenan så är det väldigt många vi samarbetar med och många olika saker vi driver tillsammans med förbunden. Det har aldrig känts som om vi varit få.

Julia kom till Förbundsarenan hösten 2019 och har jobbat med olika frågor, nu närmast som verksamhetsutvecklare. Hon började som koordinator på deltid, den första som tillsvidareanställdes på Förbundsarenan förutom verksamhetsledaren. Rollen har växt med Julia och år 2022 ändrades titeln till verksamhetsutvecklare. Den roll hon har i dag har skapats enligt de behov som har funnits.  

– Jag har tyckt det varit roligt och lärorikt att jobba på Förbundsarenan. Jag har vuxit professionellt, när Förbundsarenan var vuxit så har jag också gjort det. Målgruppen är väldigt givande att jobba med. Även om vi är få anställda på Förbundsarenan så är det väldigt många vi samarbetar med och många olika saker vi driver tillsammans med förbunden. Det har aldrig känts som om vi varit få. 

Framtidsfrågorna upplever Julia att egentligen är ganska samma som alltid. Det talas om ekonomi och om engagemang, det är inte något nytt där men frågeställningarna och sättet man hanterar frågor på kan ändra. 

Hon förutspår också att framtiden för med sig förändringar i förbunds- och föreningsverksamheten. Vad folk väljer att engagera sig i kan för vissa vara en ödesfråga. Vissa organisationer kommer att försvinna, andra nya kommer att uppstå.

Vem och vad: Julia Hemgård 
Favoritdryck: Champagne. 
Favoritdjur: Pingvin. 
Stad eller landsbygd: Stad, och då blir min sambo besviken. 
Vad gör du på fritiden: Umgås gärna med vänner och familj. 
Drömyrke som vuxen: Jobba med människor och evenemang. 
Om du bara fick ta med en enda sak till en öde ö: Min telefon, den kan jag roa mig med länge, eller tills batteriet tar slut... (Kollegornas svar på denna fråga var att Julia antingen skulle ta med sig en plan för att komma bort eller ett outsinligt förråd av champagne.)