Städer och välfärdsområden stöder civilsamhället

07.05.2024 kl. 09:15
ARTIKEL. Städer och välfärdsområden stöder civilsamhället på många olika sätt. Här lyfter vi fram tips och länkar för er som vill veta mer om denna bidragsform.

Text: Robert Nilsson
Foto: Elin Blomqvist

Städer och välfärdsområden understöder verksamheter i civilsamhället på olika sätt. Understöd eller bidrag kan sökas också från dessa aktörer.

Städer som understödjare av civilsamhället

Många städer runt om i Finland har samlat information om olika stödformer och ansökningstider på särskilda så kallade understödssidor. Dessa sidor är en resurs för organisationer som funderar på att söka understöd från/via dem.

Ett exempel på en sådan understödssida är Helsingfors stads sida. Ni kan titta närmare på sidan via denna länk.

För att hitta specifika stödformer från städer, som är aktuella för er, är det ett bra tipsa att börja på er stads startsida och använd söktjänsten som de allra flesta har på sin startsida. Till exempel har Helsingfors stad ett sådant sökfält. Via denna länk kommer ni till söktjänsten. Genom att skriva till exempel "understöd" i sökfältet kommer ni snabbt åt länken till stadens undersida för understöd.

Välfärdsområdena: Stöd och möjligheter för organisationer

Inte bara städer, utan också välfärdsområden, stöder föreningar och organisationer ekonomiskt genom olika typer av verksamhetsbidrag och understöd.

Till exempel har Västra Nylands välfärdsområde samlat sina olika stödformer på specifik undersida som ni kan bekanta er med via denna länk.

Precis som i fallet med städer går det även på välfärdsområdenas sidor att söka i sökfältet med ord som "bidrag" eller "understöd" för att hitta relevant information.

Övriga tips

Håll er uppdaterade genom att prenumerera på nyhetsbrev som många städer och välfärdsområden regelbundet skickar ut.

Till exempel ordnar Västra Nylands välfärdsområde träffar, både formella och mindre formella, kring olika samarbetsmöjligheter för organisationer. Information om detta via deras nyhetsbrev. 

Helsingfors stad har en innovationsfond. Stöd från Innovationsfonden kan sökas av stadens sektorer, centralförvaltningen och dottersamfund och av aktörer utanför stadskoncernen, såsom högskolor, företag eller registrerade föreningar. Läs mer om Innovationsfonden via denna länk.