Tänk bredare kring evenemang och försäljning

22.04.2024 kl. 12:29
ARTIKEL. Att arrangera evenemang kan vara ett bra sätt för organisationer att inte bara engagera sin publik utan även generera intäkter. Här är några nyttiga tips och resurser för att göra evenemang både minnesvärda och lönsamma.

Text: Robert Nilsson
Foto: Frida Lönnroos

Genom egna evenemang har organisationer möjlighet att samla deltagaravgifter, få sponsring och arrangera spännande aktiviteter som lotterier. Deltagaravgifter betraktas vanligtvis som skattefria inkomster för organisationer, och för detaljerade riktlinjer om detta kan du läsa mer på Skatteförvaltningens anvisningar för föreningar.

Om du är osäker på reglerna kring försäljning, tveka inte att kontakta skatteförvaltningen. De erbjuder servicenummer specifikt för organisationer och det finns även en möjlighet att få skriftlig handledning eller förhandsavgörande i frågor om försäljning och momsbeskattning. Du kan läsa mer om detta via denna länk.

För att underlätta planeringen av evenemang är Föreningsresursen en bra och informativ källa att använda sig av.

Vid evenemang är det tillåtet för organisationer att ägna sig åt olika slags försäljning, allt från försäljning av olika typer av prylar som till exempel t-shirts till försäljning av godis.

Skatteförvaltningen har i sin anvisning om gränser för momsfri verksamhet samlat vad som gäller för just den här typen av försäljningar. Inkomster från försäljning kan vara skattefria under vissa förutsättningar.

Lotterier är ett annat sätt för en organisation att vid ett evenemang dryga ut inkomsterna. Då det gäller lotterier är det lotterilagen som styr och avgör vad som är möjligt och lagligt. På Föreningsresursen finns också information.

Vid ett jubileum kan en organisation också välja att kombinera firandet med att samla in medel till verksamheten.

Med ett insamlingslov så säkerställs en smidig medelsanskaffning i samband med jubiléet. Grundregeln är att det finns två insamlingslov, ett större och ett mindre.

Då det gäller insamlingslov kan du läsa mer om vad som gäller via bland annat polisens hemsida. Via polisens sidor går det också att se i vilka fall det är tillåtet att samla in pengar utan ett insamlingslov.

Språkambassadörerna, samverkande medlemmar till Förbundsarenan, planerade och genomförde ett jubileums evenemang under och i samband med Nordens dag år 2023. Du kan läsa mer om deras arbete kring det evenemanget via denna länk.

Tänk också på att vissa evenemang kan komma att kräva tillstånd, och du kan läsa mer om detta på polisens hemsida. Föreningsresursens sidor ger också många insikter om vad som gäller kring tillstånd.