Fem frågor till Robert Nilsson om projekt Finansieringskällor

29.02.2024 kl. 12:01
ARTIKEL. Kampanjen Framtidsgåvan, företagssamarbeten och workshops. Det händer mycket inom projekt Finansieringskällor för förbunden. Vi ställde några frågor till projektledare Robert Nilsson om vad vi inte ska missa just nu.

Text: Mari Pennanen
Foto: Joanna Lindén-Montes

Vad är aktuellt inom projekt Finansieringskällor för förbunden?

Kampanjen Framtidsgåvan som pågår hela våren har fått stor synlighet. Målet med kampanjen är att bidra till att människor får upp ögonen för att det går att testamentera till förbund och föreningar och också att synliggöra hur förbund kan hjälpa varandra genom att delta i kampanjen.

En annan spännande nyhet är seminariet vi planerar tillsammans med organisationen Stiftelser och fonder i maj. Idén är att föra samman bidragsgivare och bidragsmottagare inom tredje sektorn för att synliggöra de gemensamma utmaningarna vi står inför och fundera på hur vi tillsammans kan bli bättre.

Det är också många förbund som hör av sig kring olika frågor. Ofta börjar det med ett mejl eller telefonsamtal och det kan leda till att jag bokas för workshops kring olika frågor. Jag har agerat bollplank och sparringpartner gällande bland annat kampanjplanering, att skriva ansökan om insamlingslov, att utveckla donationsgångar på webbsidan och att fundera på statsbidragsansökningar.

Får man faktiskt göra det, boka dig för att dra en workshop?

Jo, i mån av möjlighet. Projektet, som finansieras av Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Stiftelsen Tre smeder och Svenska folkskolans vänner har gett Förbundsarenan möjlighet att på många olika sätt stöda våra medlemsförbund och glädjande många har redan utnyttjat denna möjlighet, men ännu finns det utrymme i kalendern för fler.

Det känns att fint att kunna jobba så här, att verksamheten formas enligt medlemsförbundens behov. Jag tycker det är roligt att leda workshops och att kunna hjälpa ens en liten bit på vägen i deras arbete med att fixa finansiering så de kan fortsätta jobba för sitt syfte.

Något speciellt du vill tipsa om just nu?

Vi har nyss blivit klara med en sponsringsguide för förbund. Eftersom många har frågat kring detta har vi sammanställt en guide. Den innehåller konkreta tips men också spelregler om vad sponsring är och hur den skiljer sig från donationer.

Hur hittar jag material om olika finansieringskällor?

Vi samlar allt material som produceras inom projektet på webben. Du hittar material samlat i kronologisk ordning här. En nyhet är också att du kan söka material, information och inspiration enligt finansieringskälla.

Materialet finns tillgängligt också senare, om din organisation kanske inte just nu jobbar kring en viss finansieringskälla men senare vill göra det. Det kommer mer material kontinuerligt, och om det finns önskemål eller behov av något specifikt material så är vi lyhörda.

Det känns lite hopplöst med mycket negativa nyheter kring finansiering, hur tänker du kring det?

Jag väljer att ha en inställning som bygger på att jag tror på att möta osäkerhet och oro med innovation. Jag tror att vi kan möta farhågorna genom att tala om dessa frågor och tillåta oss själva att bryta tunnelseendet vi lätt hamnar i genom att tänka på andra sätt och genom innovation.

Ett sätt kan vara att tala med någon utomstående, och där står jag gärna till tjänst för att hjälpa till att fundera vilka alternativa finansieringskällor olika förbund och organisationer kanske ska börja jobba mot. Slå en signal eller skicka ett mejl.