Att lyfta varandra till framgångar?

04.03.2024 kl. 15:39
BLOGG. Varför är det inte fler organisationer som lyfter varandras verksamheter, initiativ och projekt? Robert Nilsson funderar i bloggen om det handlar om brist på tid eller en oro för att förlora uppmärksamhet för den egna verksamheten.

Text: Robert Nilsson

I en värld där samarbete och delande är viktiga nycklar till framgång börjar jag ofta att fundera på hur märkligt jag tycker det är att så få organisationer aktivt lyfter varandras initiativ och verksamheter. Jag tänker nämligen att vi organisationer verkligen kan hjälpa varandra att växa och nå våra gemensamma mål genom att ge varandra mer synlighet och stöd.  

Varför delar inte fler organisationer varandras initiativ? Kan det handla om brist på tid? Eller en oro för att förlora uppmärksamhet för den egna verksamheten? Oavsett anledning så tror jag envist på att vi som organisationer har mer att tjäna på att lyfta varandra än motsatsen. 

Framtidsgåvan 

Ett konkret exempel på hur organisationer kan samarbeta för gemensam nytta är kampanjen Framtidsgåvan. Genom denna kampanj sprids kunskap om vikten av testamentdonationer för organisationer i civilsamhället. Genom att dela kampanjen i våra egna kanaler på sociala medier ger vi inte bara varandra synlighet utan även möjligheten att nå ut till fler potentiella givare. Uttryckt på ett annat sätt: varje gång en organisation lyfter kampanjen så genererar det en exponentiell nytta. Varje lyft hjälper till att tränga genom algoritmer.  

Kampanjen Framtidsgåvan har varit igång sedan mitten av januari. Vad har den hittills uppnått då?  

  • Över 20 000 personer har nåtts bara via Metas plattformar (Facebook och Instagram). 
  • Fyra deltagande organisationer har valt att ta med information om kampanjen i sina medlemstidningar. 
  • Organiska inlägg på LinkedIn om kampanjen har hittills nått över 2400 personer. 

Detta visar tydligt på den positiva effekten av att dela och samarbeta kring en gemensam sak. Till och med de här siffrorna i sig kan vara ett alternativ att göra ett eller flera inlägg om. 

Totalt 30 av Förbundsarenans medlemsförbund deltar på ett eller annat sätt i kampanjen Framtidsgåvan. Tänk om även förbund som inte deltar i kampanjen skulle lyfta detta som ett intressant initiativ? Då skulle genomslagskraften för kampanjen kunna bli mycket större. Kan det vara en bra utmaning? 

Fundraising och kommunikation är två sidor av samma mynt 

Fundraising handlar i grunden mycket om kommunikation. För att lyckas med fundraising så måste det synas och genomsyras tydligt i en organisations kommunikation. 

Genom att organisationer delar varandras initiativ och resultat har vi en unik möjlighet att skapa en gemenskap, kanske till och med en kultur, där vi alla i längden kan komma att dra nytta av varandras framgångar. 

Genom att dela framgångshistorier och visa hur samarbete har bidragit till våra egna framgångar kan vi skapa en positiv spiral av samarbete och delande.

Genom att visa att samarbete och delande leder till ömsesidig nytta, kan vi inspirera fler organisationer att aktivt lyfta varandra. Genom att dela framgångshistorier och visa hur samarbete har bidragit till våra egna framgångar kan vi skapa en positiv spiral av samarbete och delande. 

Organisationer i civilsamhället borde tillsammans sträva efter att lyfta varandra mer via olika plattformar. Då vi delar med oss av framgångar, initiativ och resultat  så stödjer vi varandra på vägen mot en ljusare framtid. Jag är dessutom övertygad om att detta inte endast skulle kunna fungera ur ett fundraisingperspektiv. Genom att vi arbetar och delar tillsammans kan vi göra skillnad på ett sätt som ingen av oss skulle kunna göra ensam.

 

I Finansieringsfunderingar-bloggen skriver projektledare Robert Nilsson om vad arbetet med olika finansieringskällor för förbunden får honom att fundera på.