Samarbete kring effekter

04.06.2024 kl. 06:48
ARTIKEL. Vad har förbund och fonder gemensamt? Ena ansöker om bidrag och andra delar ut. Men båda måste jobba för att lyfta fram betydelsen av civilsamhällets verksamhet ännu tydligare än tidigare, då resultat och effekter av verksamheter inte ses som självklara.
Foto: Kim Malmberg


I maj samlades representanter för civilsamhället för att diskutera hur vi kan bli bättre tillsammans. Tanken med tillfället var att föra samman bidragsgivare och bidragsmottagare för att belysa och diskutera gemensamma utmaningar. Fokus för diskussionen var att fundera på hur vi tillsammans kan kommunicera om betydelsen av civilsamhället som helhet.

– Statsunderstöden till organisationer har dragits ned och ytterligare nedskärningar är att vänta. Det kan kännas som att hela tredje sektorn för tillfället ”ställs mot staten” – civilsamhället får en roll tilldelad av andra snarare än att vi väljer hur vi vill verka, säger Mari Pennanen, verksamhetsledare på Förbundsarenan.

Projektledare Robert Nilsson på Förbundsarenan lyfte fram hur vi behöver bli bättre på att tillsammans nå ut med budskapet om vad som görs i civilsamhället. Civilsamhällets verksamhet bidrar till demokrati, bildning, tillit, trygghet och mycket annat som verkligen behövs i samhället.

– Jag tror på gemensamma kommunikativa insatser från oss aktörer i civilsamhället för att väcka opinion, bättre nå ut med våra budskap och även i slutändan på så vis kunna få människor att både engagera sig i och donera till vår sektor, säger Robert Nilsson.

Betydande bidrag

Liisa Suvikumpu, verksamhetsledare för Stiftelser och fonder och Sören Lillkung, ordförande för Stiftelser och fonder och vd för Svenska Kulturfonden, betonade vikten av dialog mellan bidragsgivare och bidragsmottagare.

– Vi är väl medvetna om de utmaningar som organisationer möter och vi arbetar hela tiden för att också utveckla vår verksamhet, säger Sören Lillkung.

Liisa Suvikumpu påpekade att stiftelsernas stöd till civilsamhället tillföralternativ och mångsidighet, men är relativt litet jämfört med offentlig finansiering.

– Förändring är en möjlighet till positiv utveckling, och gemensam diskussion är kärnan i allt. Vi måste tillsammans hitta bästa sätt att nå genomslagskraft, så att vi är legitima och undviker onödigt överlapp, säger Liisa Suvikumpu.Diskussionen efter talturerna präglades av konstruktiva förslag. Långsiktigt arbete för bildning, förebyggande arbete och hur civilsamhället levererar trygghet lyftes fram. Flera personer poängterade att det som görs är bra, men att det inte räcker om varken beslutsfattare eller allmänheten inser betydelsen av civilsamhällets olika verksamhetsformer.

Ett konkret förslag var att jobba för att hitta mätare som ännu tydligare visar vad vi som sektor också sparar in i samhällskostnader. Både bidragsgivare och bidragsmottagare skulle kunna tjäna på att utveckla olika mätare som också visar omfattningen av förebyggande arbete och vad som sparas in senare. Att tydligare synliggöra det samhälleliga värdet av tredje sektorns verksamheter skulle kunna leda till att väcka opinion, stöd och bättre förståelse för vad civilsamhället bidrar med till Finland.

Läs mer

Hur mycket stöd delar stiftelserna ut?

Vanliga frågor till stiftelser och svar på dessa