Styrelseposten landar i förbundsstyrelsernas epostlådor

NYHET. I Förbundsarenans 68 medlemsförbund finns det närmare 600 personer som engagerar sig som ordförande och styrelsemedlem. Förbundsarenan har nu grundat nyhetsbrevet Styrelseposten för att nå dessa med aktuell information som kan stöda i förtroendeuppdraget.

– Förbundens styrelser är centrala när det gäller utvecklingen av civilsamhället. Vi vill samla information som kan vara till nytta och också informera om Förbundsarenans verksamhet. Styrelserna har stora frågor på sina bord och Förbundsarenan verkar för att på olika sätt stärka förutsättningarna för förbunden att utvecklas, verka enligt sitt syfte och svara mot aktuella behov,  säger verksamhetsledare Mari Pennanen.

Förbundsarenan ordnar vartannat år Styrelsedagarna för att ge styrelserna möjlighet till både kompetenshöjning och möjlighet att nätverka med andra förbund och centralorganisationer. Nästa gång är preliminärt år 2025. Mentorskapsprogrammet Mentorix för förtroendevalda pågår. För förbundsordföranden finns ett nätverk med träffar några gånger per år. Nästa träff är i september.

– Många förbundsordföranden är aktiva på olika håll och väldigt engagerade både i den egna organisationen och andra. Vi får ofta höra av dem som deltar att det ger mycket och stöder i det egna förtroendeuppdraget att diskutera med andra ordföranden, säger Mari Pennanen.

Genom ordförandenätverket och Styrelsedagarna kan förtroendevalda utbyta erfarenheter och information. Också konkreta arbetssätt, lösningar på gemensamma problem samt mallar och dokument kan vara bra att dela med varandra. Nätverket och Styrelsedagarna har uppfattats som positiva helheter där erfarenheter om att höra hur andra gör och tänker uppskattats. Att få bekräftelse i ett ordförandeskap kan vara viktigt, likaså att inse att man har koll och att organisationen och det egna ordförandeskapet fungerar.

Med Styrelseposten vill Förbundsarenan fortsätta verka för den positiva delningskulturen som nätverket och Styrelsedagarna lagt grunden för. Styrelseposten utkommer några gånger per år.

Är du medlem i någon av Förbundsarenans medlemsorganisationers styrelse men har inte fått Styrelseposten? Ta kontakt med oss och meddela din epost i så fall – vi har inte kontaktuppgifter till alla organisationers styrelser.

Mentorix avslutas i juni

En annan form av stöd Förbundsarenan erbjuder förbundsstyrelser är mentorskap. Förbundsarenans mentorskapsprogram Mentorix 2024 har haft målgruppen förtroendevalda. Denna vår har fem adept-mentor-par haft möjlighet till utveckling i uppdraget.

Förra hösten kunde intresserade ansöka om att få en mentor och efter matchningsprocessen var det fem par som påbörjade mentorskapet. Under programmet har paren träffats månatligen för att diskutera aspekter av förtroendeuppdraget som adepten vill jobba kring och utveckla. Programmet avslutas i juni och preliminärt startar nästa omgång av Mentorix för förtroendevalda under 2025.