Q&A - Mentorix

Varför ordnar Studieförbundet ett mentorprogram för ordförande och styrelseledamöter?

Förtroendevalda på förbundsnivå får inte alltid så mycket stöd de behöver i sitt uppdrag. Det har kommit fram, både via förbudnens anställda som ser att förtroendevalda borde så stöd som de inte nödvändigtivs kan ge, och via förtroendevalda som frågar vart de kan vända sig med olika frågor och funderingar. De finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna är väldigt olika, samtidigt som det finns stora likheter, och genom ett mentorskapsprogram kan enskilda styrelsemedlemmar få stöd i just de frågor hen behöver, eftersom det också finns en stor kompetens och kunskap samlad hos personer med erfarenhet av motsvarande frågor i andra förbund. Vi tror att förbunden blir starkare tillsammans och att förtroendevalda behöver stöd i sitt uppdrag, så att de kan driva och utveckla sina organisationer mot en hållbar framtid.

Vad får förbunden ut av att ordföranden eller styrelseledamöter är med i programmet?

Den enskilda ordföranden eller styrelsemedlemmarn får möjlighet att med stöd av en mentor utvecklas i sitt uppdrag. För organisationen kan det betyda mycket då en förtronedvald får möjlighet att utvecklas i sitt uppdrag och med hjälp av en utomstående mentor funderar igenom olika aspekter. Både adept och mentor kanden egna organisationen och nya kontakter via programmet.

Vad kan man få ut av att ha en mentor?

Det beror väldigt långt på en själv, vad man vill ha och behöver. Man kan forma mentorskapet enligt egna behov och genom att ta upp sådant man vill ha stöd i. Man kan till exempel utvecklas inom en viss del av sitt förtroendeuppdrag, få stöd och hjälp och ett bollplank gällande styrelsearbetet och det egna förbundets utmaningar, lista sina styrkor och fundera hur man kan använda dessa i sitt uppdrag eller få större insyn i vad det innebär att sitta i styrelsen inom en organisation i tredje sektorn. Eller något helt annat. Det lönar sig också att fundera innan du gör ansökan, för ju mer du redan där kan precisera vad du är ute efter, desto större chans är det att du får en mentor med insyn i just det du är ute efter.

Hur mycket tid måste jag ha för att kunna delta?

I programmet ingår tre gemensamma träffar för alla adepter och mentorer i programmet. Dessutom träffas paren ungefär en gång i månaden eller varannan månad, enligt överenskommelse. Träffarna kan vara 1-2 timmar och ske på en plats man kommer överens om (eller till exempel via Skype). Adepten behöver tid för att förbereda sig inför träffarna och tid för att gå igenom det som kommit upp under träffarna. Mentorn bör hitta tid i sin kalender för träffarna, men i övrigt inte så mycket mer tid.

Vågar jag ta upp problem med min mentor?

Mentorskapet handlar om förtroende. I början av programmet gör adepten och mentorn upp ett kontrakt som båda skriver under, och där ingår bland annat att bägge parter har tystnadsplikt om det som avhandlas under mentorträffarna.

Kan jag delta fast jag inte befinner mig i Helsingfors?

Styrelseledamöter från alla förbund i hela Svenskfinland kan delta och vi försöker hitta mentorer som finns där adepten finns. De gemensamma träffarna går att delta i på distans. Det mesta handlar alltså om träffar mellan adept och mentor och de väljer själva var och hur de träffas.

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi