Djupdykning som ny ekonomichef

02.04.2024 kl. 07:55
BLOGG. Att vara ansvarig för ekonomin i en växande förening är både spännande och utmanande. Anna Voutilainen skriver i bloggen om hur hon tar AI till hjälp i arbetet.

Text: Anna Voutilainen

Att börja arbeta i en ny organisation är som att öppna en dörr och stiga in i en fräsch värld av möjligheter och utmaningar. Jag öppnade den dörren på Språkambassadörerna i mitten på januari när jag började i min nya roll som föreningens ekonomichef.

Språkambassadörerna jobbar för att väcka studerandes inre motivation att lära sig det andra inhemska språket – antigen svenska i finskspråkiga skolor eller finska i de svenskspråkiga. Det är givande att jobba i en organisation vars syfte är i linje med ens egna värderingar och intressen.


En stödjande gemenskap

Mitt första intryck av Språkambassadörerna var en känsla av varmt välkomnande. Kollegorna var inte bara vänliga utan genuint intresserade av att hjälpa mig att komma in i organisationen.

Efter att nu ha jobbat några månader i tredje sektorn märker jag att gemenskapen inte bara handlar om vår organisation utan också andra föreningar och aktörer. Det har varit viktigt för mig att få träffa andra som börjat inom tredje sektorn till exempel genom Förbundsarenans nätverksträffar och Onboarding-tillfället och få dela med mig mina tankar och frågor där med andra som befinner sig i samma situation som jag.

Efter att jag fått diskutera med andra anställda inom tredje sektorn känner jag mig inspirerad av den allmänna passion och engagemang som är drivkrafterna som får oss att gå framåt.

Direkt dyk till den djupa ändan

Att vara ansvarig för ekonomin i en växande förening som Språkambassadörerna har varit både spännande och utmanande. Spännande för att det finns så mycket frihet att välja och skapa arbetssätt, men också utmanande för att det inte ännu finns vissa strukturer och tillvägagångssätt som skulle stöda arbetet. Därför finns det mycket nytt att skapa, så som till exempel budgetuppföljnings- och löneadministrations-Excel-helheter.

Det är otroligt behändigt att beskriva mitt problem till ChatGPT som sedan slår ihop ett par funktioner som gör exakt det jag önskar.

Någonting som jag har som ett mål att lära mig i min nya roll är att utnyttja de breda möjligheter som Excel erbjuder för automatisering av datainsamling och -analys. Detta tänker jag börja genom att delta i en utbildning om Excel och AI medan ChatGPT förblir mitt dagliga verktyg för att lösa Excel-utmaningar och att lära mig om nya funktioner.

Det är otroligt behändigt att beskriva mitt problem till ChatGPT som sedan slår ihop ett par funktioner som gör exakt det jag önskar – till exempel att skilja för- och efternamnet från en cell till två olika celler bara som ett exempel.

Att börja jobba som ekonomiansvarig för Språkambassadörerna har hittills varit en spännande och fartfylld resa. Jag ser fram emot att fortsätta utforska nya möjligheter, lära mig nytt om tredje sektorn och bidra till Språkambassadörernas fortsatta framgång.


Anna Voutilainen är ekonomichef på Språkambassadörerna. Hon utbyter gärna erfarenheter om ekonomiförvaltning och särskilt tekniska lösningar med andra organisationer.

90239_t.jpg

Promenadinsikter

BLOGG. En promenad under en arbetsresa har gett Johnni Larjanko nya insikter. Han bloggar om gamla och nya hjulspår, och hur allt hänger ihop med fri bildning, som han jobbar med på Bildningsalliansen. Läs mera »
30.05.2024 kl. 17:00
90225_t.jpg

Fokus på kärlek inom fundraising

BLOGG. Att lägga fokus på kärlek för att få fler donationer? Projektledare Robert Nilsson bloggar om tankar efter seminarium där de senaste trenderna och forskningen kring fundraising presenterades.Läs mera »
30.05.2024 kl. 09:04
90026_t.jpg

Framtidsgåvan - sen då?

BLOGG. Jag brukar ofta tala om att fundraising är kommunikation och kommunikation är fundraising. Under kampanjen Framtidsgåvan har jag ständigt återkommit till detta mantra. Men vad betyder det egentligen? Läs mera »
21.05.2024 kl. 12:07
89896_t.jpg

Behovet av en strategi för civilsamhällesorganisationer

INGÅNGEN. Regeringens mål är att stärka demokratin, delaktigheten och förtroendet i samhället. Det känns lite utmanande att se hur regeringen just nu arbetar för detta, men strategin som beretts är steg i rätt riktning.Läs mera »
02.05.2024 kl. 08:41
89584_t.jpg

Alla ungdomar borde få ha en orsak att åka Svenskfinland runt

INGÅNGEN. Civilsamhället har många betydelser, men den här gången tänkte jag lyfta fram betydelsen av att som ung få möjligheten och en orsak till att åka omkring i Svenskfinland.Läs mera »
02.04.2024 kl. 12:13
89199_t.jpg

Civilsamhället, tredje sektorn eller ideell sektor?

INGÅNGEN. Begrepp och ord. Ibland känns det komplicerat och när man lärt sig det senaste dyker det upp nya termer. Nu verkar fler på engelska använda CSO där man tidigare använde NGO.Läs mera »
29.02.2024 kl. 12:29
89198_t.jpg

Hållbar verksamhetskultur

BLOGG. Hur kan vi inom våra organisationer främja ett hållbart arbetssätt, både för våra kollegor och för oss som leder? Och hur ska vi skapa en varm arbetsgemenskap när många arbetar på distans? Det är frågor som Susanne Norrbäck-Råman reflekterat över efter att ha gått kursen Hållbar verksamhetskultur.Läs mera »
29.02.2024 kl. 12:24
88887_t.jpg

Tätare samarbete med finska fältet stärker våra påverkansmöjligheter

BLOGG. Att knyta kontakter till det finska fältet hjälper oss i svenskspråkiga organisationer att bredda våra nätverk. Samtidigt är det viktigt att språkfrågorna inte hamnar i skymundan, menar Tina Kärkinen som deltagit i Järjestöhopping.Läs mera »
05.02.2024 kl. 07:38