Behovet av en strategi för civilsamhällesorganisationer

02.05.2024 kl. 08:41
INGÅNGEN. Regeringens mål är att stärka demokratin, delaktigheten och förtroendet i samhället. Det känns lite utmanande att se hur regeringen just nu arbetar för detta, men strategin som beretts är steg i rätt riktning.

Text: Mari Pennanen

Utarbetandet av en strategi för civilsamhällesorganisationer finns med i regeringsprogrammet och arbetet har pågått sedan hösten. Under beredningen har det ordnats många möjligheter för civilsamhället att komma med input i processen och nu är strategin klar att gå vidare till statsrådet.

I slutet av april ordnades ett diskussionstillfälle på svenska. Ett trettiotal representanter deltog i tillfället. Jag har i arbetet med strategin funderat bland annat på vilka speciella finlandssvenska vinklar det finns när det gäller civilsamhällets utveckling. Finlandssvenska förbund och organisationer är verksamma i samma samhälle som övriga och påverkas på samma sätt, men ett särdrag är att de flesta finlandssvenska organisationer är små och jobbar med och för en rätt liten målgrupp.

I strategin fastställs fem helheter som beskriver hurdana förändringar man vill åstadkomma genom att utveckla civilsamhällesorganisationernas verksamhetsförutsättningar snabbt och på längre sikt.

De fem tyngdpunktsområden som finns med i strategin är:

  • Förutsättningarna för civilsamhällesorganisationernas egen medelsanskaffning stärks
  • Utvecklandet av statsunderstödsverksamheten och statsunderstödssätten fortsätter
  • Tillgången till EU-finansiering i Finland stöds
  • Uppmuntra medborgar- och frivilligverksamhet
  • Kunskapsbasen och samarbetet om civilsamhällespolitiken byggs upp

De stora nedskärningar som regeringen nu fattat beslut om påverkar alla organisationer på olika sätt. För dem som är direkt beroende av statsbidrag är förändringarna säkert störst, men samtidigt kommer behovet av civilsamhället att öka. Av Förbundsarenans medlemsorganisationer får ungefär 2/3 statsbidrag (där inräknat bidrag från STEA). Det här berör alltså många organisationer.

För oss som är verksamma inom civilsamhället kan det vara lätt att se att vi sitter på många lösningar till samhällsutmaningarna. För att kunna göra ett gott jobb och verkligen göra skillnad gällande de ideella syften vi verkar för så måste verksamhetsförutsättningarna vara i skick.

Jag vill tro, och väljer att tro, att civilsamhället kommer att vara en av framgångsfaktorerna för Finland också denna gång då det sker större ändringar i samhället. Det går att göra mycket trots nedskärningar i finansiering. Vi får alla jobba för att påminna om värdet av civilsamhället. Här kan vi alla bli ännu bättre och jobba tillsammans för att lyfta fram betydelsen av civilsamhället som helhet, men också av enskilda insatser.

Framåt tillsammans

För att lyfta fram hur vi tillsammans kan bli bättre ordnas den 14 maj ett tillfälle där bidragsgivare och bidragsmottagare i civilsamhället träffas för att belysa och diskutera gemensamma utmaningar. Och för att tillsammans fundera på framtiden samlas vi till Stormöte den 29 maj och samlar underskrifter till ett gemensamt upprop. Välkomna med!

90239_t.jpg

Promenadinsikter

BLOGG. En promenad under en arbetsresa har gett Johnni Larjanko nya insikter. Han bloggar om gamla och nya hjulspår, och hur allt hänger ihop med fri bildning, som han jobbar med på Bildningsalliansen. Läs mera »
30.05.2024 kl. 17:00
90225_t.jpg

Fokus på kärlek inom fundraising

BLOGG. Att lägga fokus på kärlek för att få fler donationer? Projektledare Robert Nilsson bloggar om tankar efter seminarium där de senaste trenderna och forskningen kring fundraising presenterades.Läs mera »
30.05.2024 kl. 09:04
90026_t.jpg

Framtidsgåvan - sen då?

BLOGG. Jag brukar ofta tala om att fundraising är kommunikation och kommunikation är fundraising. Under kampanjen Framtidsgåvan har jag ständigt återkommit till detta mantra. Men vad betyder det egentligen? Läs mera »
21.05.2024 kl. 12:07
89584_t.jpg

Alla ungdomar borde få ha en orsak att åka Svenskfinland runt

INGÅNGEN. Civilsamhället har många betydelser, men den här gången tänkte jag lyfta fram betydelsen av att som ung få möjligheten och en orsak till att åka omkring i Svenskfinland.Läs mera »
02.04.2024 kl. 12:13
89579_t.jpg

Djupdykning som ny ekonomichef

BLOGG. Att vara ansvarig för ekonomin i en växande förening är både spännande och utmanande. Anna Voutilainen skriver i bloggen om hur hon tar AI till hjälp i arbetet. Läs mera »
02.04.2024 kl. 07:55
89199_t.jpg

Civilsamhället, tredje sektorn eller ideell sektor?

INGÅNGEN. Begrepp och ord. Ibland känns det komplicerat och när man lärt sig det senaste dyker det upp nya termer. Nu verkar fler på engelska använda CSO där man tidigare använde NGO.Läs mera »
29.02.2024 kl. 12:29
89198_t.jpg

Hållbar verksamhetskultur

BLOGG. Hur kan vi inom våra organisationer främja ett hållbart arbetssätt, både för våra kollegor och för oss som leder? Och hur ska vi skapa en varm arbetsgemenskap när många arbetar på distans? Det är frågor som Susanne Norrbäck-Råman reflekterat över efter att ha gått kursen Hållbar verksamhetskultur.Läs mera »
29.02.2024 kl. 12:24
88887_t.jpg

Tätare samarbete med finska fältet stärker våra påverkansmöjligheter

BLOGG. Att knyta kontakter till det finska fältet hjälper oss i svenskspråkiga organisationer att bredda våra nätverk. Samtidigt är det viktigt att språkfrågorna inte hamnar i skymundan, menar Tina Kärkinen som deltagit i Järjestöhopping.Läs mera »
05.02.2024 kl. 07:38