DigiDu - dags att du blir digital

Förbundsarenan driver tillsammans med de finlandssvenska förbunden en kampanj för att minska digitalt utanförskap i Svenskfinland.

Syftet med kampanjen är att synliggöra hur tredje sektorns verksamhet på olika sätt stöder digital delaktighet. Förbunds- och föreningsvärlden bidrar med viktig verksamhet och tillsammans vill vi lyfta fram den verksamheten och nå ut till de som ännu inte hoppat på det digitala tåget.

Förbund, föreningar och enskilda personer kan delta i kampanjen genom att bli DigiAmbassadörer som inspirerar till digital delaktighet.

Information

Kampanjen DigiDu finansieras av Svenska Kulturfonden och är en del av Projektet digistöd