Förbundsbarometern: Medlemsantalet ökar i många förbund

30.08.2023 kl. 14:00
NYHET. De finlandssvenska förbunden har klarat sig väl genom coronapandemin och verkar överlag må bra. Medlemsantalet har till och med ökat i fler förbund än det har minskat, lyfter forskare Kaisa Kepsu fram i rapporten Förbundsbarometern.

Kaisa Kepsu har analyserat svaren på Förbundsarenans enkät till de finlandssvenska förbunden: 

– Förbunden har lyckats behålla sina medlemmar och i överraskande många fall också ökat medlemsantalet efter pandemin. Pandemin har också resulterat i en snabbare utveckling av digitala färdigheter hos förbunden, säger Kaisa Kepsu.  

Den positiva utvecklingen gällande antal medlemmar som över en tredjedel av förbunden rapporterar om är ett resultat av medvetna satsningar. Flera förbund har aktivt arbetat med medlemsrekrytering genom att satsa på marknadsföring, kommunikation och högkvalitativ verksamhet.  

I vår alltmer polariserade värld är arbetet med demokratifostran, kunskap och bildning viktigare än någonsin.

– I vår alltmer polariserade värld är arbetet med demokratifostran, kunskap och bildning viktigare än någonsin. Civilsamhällesorganisationerna ger människor möjligheter att påverka och delta i samhället, vilket skapar bättre tillit och bidrar till bättre socialt välmående, säger Kaisa Kepsu.  

De 67 finlandssvenska förbund och centralorganisationer som är medlemmar i Förbundsarenan representerar tillsammans närmare en miljon personer. Många personer är medlemmar i eller representeras av flera organisationer. 

– Det är fint att se att oron kring finansieringen minskat rejält om man jämför med resultaten för två år sedan. 84 procent av förbunden svarar att de har stabil ekonomi för tillfället. Samtidigt vet vi att det är nedskärningar och förändringar på gång. Tillsammans måste vi bli ännu bättre på att berätta om civilsamhällets roll och betydelse i samhället, vilket också är ett av de områden många förbund lyft fram som något de behöver bli ännu bättre på, säger Förbundsarenans verksamhetsledare Mari Pennanen.  

 Läs rapporten här.

 Se livesändningen från utgivningstillfället.