Årets ordförande

Förbundsarenan delar ut vandringspriset Årets ordförande för att lyfta fram och synliggöra betydelsen av engagerat och demokratiskt styrelseordförandeskap bland de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. 

Priset tillfaller en person som fungerar eller nyligen fungerat som ordförande i en av Förbundsarenans medlemsorganisationer i åtminstone ett år. Den premierade har framgångsrikt skött sitt uppdrag, mångsidigt främjat sin organisations syfte och med sitt eget engagemang positivt utvecklat organisationen. 

 Statuter för vandringspriset Årets ordförande

2023

Martina Andersin

Martina Andersin, ordförande för Barnavårdsföreningen i Finland, får utmärkelsen Årets ordförande 2023 av flera skäl. Hon leder möten på ett effektivt och välstrukturerat sätt, vilket gett Barnavårdsföreningen möjlighet att utvecklas både geografiskt och ekonomiskt under de 15 år som Martina varit ordförande. Hennes positiva och energiska inställning smittar av sig på hela styrelsen och bidrar till en dynamisk och motiverande arbetsmiljö. 

Genom sitt ledarskap uppmuntrar Martina till öppen dialog och har ett starkt förtroende för den operativa ledningen, vilket har varit avgörande för organisationens utveckling under de senaste åren. Martina är en självklar stöttepelare och både ger och får förtroende i sitt arbete som styrelseordförande för Barnavårdsföreningen.  

 Läs artikel med Årets ordförande: Martina Andersin

2022

Henna Björkqvist

Henna Björkqvist är Årets ordförande 2022. Henna har sedan hösten 2020 varit ordförande för Natur och Miljö. Hon har varit aktiv inom organisationen sedan gymnasietiden och kom med i förbundets verksamhet genom lokalt engagemang. Sedan 2014 har hon varit med i förbundsstyrelsen och under de år hon varit ordförande har hon på ett föredömligt sätt månat om demokrati, jämlikhet och en positiv attityd. Hon inkluderar alla förtroendevalda i beslutsfattandet och upprätthåller en inspirerande, inkluderande atmosfär. Hon har därtill visat prov på ett gediget engagemang i positiv anda också för organisatorisk utveckling och visionsarbete.

 Läs artikel med Årets ordförande: Henna Björkqvist

2021

Mikaela Björklund

Mikaela Björklund är Årets ordförande 2021. Hon har varit ordförande för FDUV sedan 2018. Hon har satt sig in i förbundets frågor och visat ett engagemang för verksamheten och målgruppen på ett sätt som imponerat såväl medlemmar och förtroendevalda som anställda. Hennes förmåga att se helheter och känna till kommunal och statlig förvaltning har varit till stor nytta för förbundet i en brytningstid där social- och hälsovårdreformen kommer att påverka servicestrukturerna för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning på ett avgörande sätt. Hon har målmedvetet jobbat för att förbundets medlemmars röst och åsikter ska höras i denna stora aktuella reform.

Mikaelas arbetssätt är empatiskt och hon har en förmåga att lyssna och inkludera alla. Hon är väl förberedd och insatt i de aktuella frågeställningarna. Som ordförande är hon tydlig i sin kommunikation vilket är av särskild vikt i en organisation som FDUV där personer med funktionsvariationer på många olika sätt är delaktiga. Mikaelas engagerade arbete för ett gott liv på jämlika villkor för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland gör henne värdig titeln Årets ordförande 2021.

 Läs artikel med Årets ordförande: Mikaela Björklund