Medlemsavgifter som inkomstkälla

26.04.2024 kl. 14:21
ARTIKEL. Medlemsavgifter är en viktig inkomstkälla för många organisationer och föreningar i civilsamhället. Här har vi samlat länkar och information om medlemsavgifter.

Text: Robert Nilsson
Foto: Frida Lönnroos

För organisationer och föreningar utgör medlemsavgifter en skattefri inkomstkälla. Det innebär att varje medlemskap inte bara stärker gemenskapen utan också stöder organisationens uppdrag.

Medlemsavgifter är att beteckna som skattefria inkomster för organisationer och föreningar. Du kan läsa mer om skattefria inkomster, bland annat medlemsavgifter, på Skatteförvaltningens sidor via den här länken.

Olika typer av medlemskap

Organisationer erbjuder olika typer av medlemskap för att passa olika behov. Ta Förbundet Finlands svenska synskadade som exempel, som gör en uppdelning mellan ordinarie- och stödmedlemskap. Du kan läsa mer om FSS olika medlemskap via denna länk.

Många organisationer har också sin unika vinkling på medlemskap. Finlands svenska scouter har kategoriserat sina medlemskap enligt olika kategorier som benämns medlemskap 1-3. Du kan läsa mer om scouternas medlemskap via denna länk.

Också organisationer som inte har personmedlemmar, som till exempel Förbundsarenan, kan också ha olika typer av medlemskap. Förbundsarenan har egentliga och samverkande medlemmar och du kan läsa mer om detta här.

Mera-flera-starkare

Att vara medlem i en organisation är ett sätt att engagera sig i civilsamhället. Synen på medlemskap och engagemang varierar från person till person. Under hösten 2023 organiserade Svenska folkskolans vänner ett seminarium kring detta ämne. Seminariet "Mera-flera-starkare" bjöd på insikter om engagemang och också medlemskap diskuterades. Du kan ta del av materialet från seminariet för att få olika perspektiv och tankar om engagemang via denna länk.

För mer insikter i/kring medlemsavgifter, och andra resurser, kan du också besöka Föreningsresursen. Där hittar du ytterligare information och verktyg för att förstå och hantera medlemskap på ett effektivt sätt.

Att vara medlem är inte bara att stödja en organisation utan det är att vara en del av en större gemenskap som strävar efter förändring och positiv påverkan.

90274_t.jpg

Samarbete kring effekter

ARTIKEL. Vad har förbund och fonder gemensamt? Ena ansöker om bidrag och andra delar ut. Men båda måste jobba för att lyfta fram betydelsen av civilsamhällets verksamhet ännu tydligare än tidigare, då resultat och effekter av verksamheter inte ses som självklara.Läs mera »
04.06.2024 kl. 06:48
90119_t.jpg

Ordföranderollen kommer med höga förväntningar

ARTIKEL. Vad innebär det att vara ordförande för ett förbund eller en centralorganisation idag? Vardagen, rutiner och organisationskulturen ser olika ut i alla förbund. Det finns mycket att lära av varandra och här kommer tips från erfarna ordförande.Läs mera »
21.05.2024 kl. 12:11
88893_t.jpg

Städer och välfärdsområden stöder civilsamhället

ARTIKEL. Städer och välfärdsområden stöder civilsamhället på många olika sätt. Här lyfter vi fram tips och länkar för er som vill veta mer om denna bidragsform. Läs mera »
07.05.2024 kl. 09:15
88890_t.jpg

Olika vägar till EU-finansering

ARTIKEL. EU-finansiering utgör en betydande möjlighet för organisationer. Det finns många olika sätt att söka EU-finansiering på och här har vi samlat tips och resurser som kan vara till hjälp för er som är intresserade av EU-projekt och olika finansieringsformer.Läs mera »
29.04.2024 kl. 08:33
88897_t.jpg

Tänk bredare kring evenemang och försäljning

ARTIKEL. Att arrangera evenemang kan vara ett bra sätt för organisationer att inte bara engagera sin publik utan även generera intäkter. Här är några nyttiga tips och resurser för att göra evenemang både minnesvärda och lönsamma.Läs mera »
22.04.2024 kl. 12:29
89329_t.jpg

Arbetsvälmående – nyckeln till en engagerad personal

ARTIKEL Hur mår du på jobbet? Hur mår övriga medarbetar? Och vad är det som påverkar hur ni mår? Här kan du läsa om hur några ledare ser på arbetsvälmående och sin roll i att skapa en fungerande arbetsgemenskap.Läs mera »
11.03.2024 kl. 14:10
89286_t.jpg

Studio Dim utformar kampanjen Framtidsgåvan

ARTIKEL. Studio Dim är en design- och kommunikationsbyrå med en vision om att tillgängliggöra gott digitalt stöd för ideella initiativ. Tillsammans med Förbundsarenan har de utvecklat kampanjen Framtidsgåvan. Tillgänglighet och trovärdighet är avgörande när det gäller att sprida kunskap, menar Henrietta Andersson som tillsammans med Ida Dimic driver Studio Dim.Läs mera »
07.03.2024 kl. 09:39
89197_t.jpg

Fem frågor till Robert Nilsson om projekt Finansieringskällor

ARTIKEL. Kampanjen Framtidsgåvan, företagssamarbeten och workshops. Det händer mycket inom projekt Finansieringskällor för förbunden. Vi ställde några frågor till projektledare Robert Nilsson om vad vi inte ska missa just nu. Läs mera »
29.02.2024 kl. 12:01