Fem frågor till Robert Nilsson om projekt Finansieringskällor

29.02.2024 kl. 12:01
ARTIKEL. Kampanjen Framtidsgåvan, företagssamarbeten och workshops. Det händer mycket inom projekt Finansieringskällor för förbunden. Vi ställde några frågor till projektledare Robert Nilsson om vad vi inte ska missa just nu.

Text: Mari Pennanen
Foto: Joanna Lindén-Montes

Vad är aktuellt inom projekt Finansieringskällor för förbunden?

Kampanjen Framtidsgåvan som pågår hela våren har fått stor synlighet. Målet med kampanjen är att bidra till att människor får upp ögonen för att det går att testamentera till förbund och föreningar och också att synliggöra hur förbund kan hjälpa varandra genom att delta i kampanjen.

En annan spännande nyhet är seminariet vi planerar tillsammans med organisationen Stiftelser och fonder i maj. Idén är att föra samman bidragsgivare och bidragsmottagare inom tredje sektorn för att synliggöra de gemensamma utmaningarna vi står inför och fundera på hur vi tillsammans kan bli bättre.

Det är också många förbund som hör av sig kring olika frågor. Ofta börjar det med ett mejl eller telefonsamtal och det kan leda till att jag bokas för workshops kring olika frågor. Jag har agerat bollplank och sparringpartner gällande bland annat kampanjplanering, att skriva ansökan om insamlingslov, att utveckla donationsgångar på webbsidan och att fundera på statsbidragsansökningar.

Får man faktiskt göra det, boka dig för att dra en workshop?

Jo, i mån av möjlighet. Projektet, som finansieras av Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Stiftelsen Tre smeder och Svenska folkskolans vänner har gett Förbundsarenan möjlighet att på många olika sätt stöda våra medlemsförbund och glädjande många har redan utnyttjat denna möjlighet, men ännu finns det utrymme i kalendern för fler.

Det känns att fint att kunna jobba så här, att verksamheten formas enligt medlemsförbundens behov. Jag tycker det är roligt att leda workshops och att kunna hjälpa ens en liten bit på vägen i deras arbete med att fixa finansiering så de kan fortsätta jobba för sitt syfte.

Något speciellt du vill tipsa om just nu?

Vi har nyss blivit klara med en sponsringsguide för förbund. Eftersom många har frågat kring detta har vi sammanställt en guide. Den innehåller konkreta tips men också spelregler om vad sponsring är och hur den skiljer sig från donationer.

Hur hittar jag material om olika finansieringskällor?

Vi samlar allt material som produceras inom projektet på webben. Du hittar material samlat i kronologisk ordning här. En nyhet är också att du kan söka material, information och inspiration enligt finansieringskälla.

Materialet finns tillgängligt också senare, om din organisation kanske inte just nu jobbar kring en viss finansieringskälla men senare vill göra det. Det kommer mer material kontinuerligt, och om det finns önskemål eller behov av något specifikt material så är vi lyhörda.

Det känns lite hopplöst med mycket negativa nyheter kring finansiering, hur tänker du kring det?

Jag väljer att ha en inställning som bygger på att jag tror på att möta osäkerhet och oro med innovation. Jag tror att vi kan möta farhågorna genom att tala om dessa frågor och tillåta oss själva att bryta tunnelseendet vi lätt hamnar i genom att tänka på andra sätt och genom innovation.

Ett sätt kan vara att tala med någon utomstående, och där står jag gärna till tjänst för att hjälpa till att fundera vilka alternativa finansieringskällor olika förbund och organisationer kanske ska börja jobba mot. Slå en signal eller skicka ett mejl.

90274_t.jpg

Samarbete kring effekter

ARTIKEL. Vad har förbund och fonder gemensamt? Ena ansöker om bidrag och andra delar ut. Men båda måste jobba för att lyfta fram betydelsen av civilsamhällets verksamhet ännu tydligare än tidigare, då resultat och effekter av verksamheter inte ses som självklara.Läs mera »
04.06.2024 kl. 06:48
90119_t.jpg

Ordföranderollen kommer med höga förväntningar

ARTIKEL. Vad innebär det att vara ordförande för ett förbund eller en centralorganisation idag? Vardagen, rutiner och organisationskulturen ser olika ut i alla förbund. Det finns mycket att lära av varandra och här kommer tips från erfarna ordförande.Läs mera »
21.05.2024 kl. 12:11
88893_t.jpg

Städer och välfärdsområden stöder civilsamhället

ARTIKEL. Städer och välfärdsområden stöder civilsamhället på många olika sätt. Här lyfter vi fram tips och länkar för er som vill veta mer om denna bidragsform. Läs mera »
07.05.2024 kl. 09:15
88890_t.jpg

Olika vägar till EU-finansering

ARTIKEL. EU-finansiering utgör en betydande möjlighet för organisationer. Det finns många olika sätt att söka EU-finansiering på och här har vi samlat tips och resurser som kan vara till hjälp för er som är intresserade av EU-projekt och olika finansieringsformer.Läs mera »
29.04.2024 kl. 08:33
88901_t.jpg

Medlemsavgifter som inkomstkälla

ARTIKEL. Medlemsavgifter är en viktig inkomstkälla för många organisationer och föreningar i civilsamhället. Här har vi samlat länkar och information om medlemsavgifter.Läs mera »
26.04.2024 kl. 14:21
88897_t.jpg

Tänk bredare kring evenemang och försäljning

ARTIKEL. Att arrangera evenemang kan vara ett bra sätt för organisationer att inte bara engagera sin publik utan även generera intäkter. Här är några nyttiga tips och resurser för att göra evenemang både minnesvärda och lönsamma.Läs mera »
22.04.2024 kl. 12:29
89329_t.jpg

Arbetsvälmående – nyckeln till en engagerad personal

ARTIKEL Hur mår du på jobbet? Hur mår övriga medarbetar? Och vad är det som påverkar hur ni mår? Här kan du läsa om hur några ledare ser på arbetsvälmående och sin roll i att skapa en fungerande arbetsgemenskap.Läs mera »
11.03.2024 kl. 14:10
89286_t.jpg

Studio Dim utformar kampanjen Framtidsgåvan

ARTIKEL. Studio Dim är en design- och kommunikationsbyrå med en vision om att tillgängliggöra gott digitalt stöd för ideella initiativ. Tillsammans med Förbundsarenan har de utvecklat kampanjen Framtidsgåvan. Tillgänglighet och trovärdighet är avgörande när det gäller att sprida kunskap, menar Henrietta Andersson som tillsammans med Ida Dimic driver Studio Dim.Läs mera »
07.03.2024 kl. 09:39